BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

16.07.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.1


CHAPTER FIFTEEN: THE YOGA OF THE SUPREME PERSON


PETNAESTO POGLAVLJE: YOGA VRHOVNE OSOBE

 


STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham   aśvatthaṁ prāhur avyayam

chandāṁsi yasya parṇāni   yas taṁ veda sa veda-vit

 

WORD FOR WORD: śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; ūrdhva-mūlam — with roots above; adhaḥ — downwards; śākham — branches; aśvattham — a banyan tree; prāhuḥ — is said; avyayam — eternal; chandāṁsi — the Vedic hymns; yasya — of which; parṇāni — the leaves; yaḥ — anyone who; tam — that; veda — knows; saḥ — he; veda-vit — the knower of the Vedas.

 

Svevišnja Božanska Osoba reče: Rečeno je da postoji neuništivi banyan čiji je korijen okrenut prema gore, a grane prema dole i čiji su listovi vedske himne. Onaj ko poznaje to drvo je poznavalac Veda.

 

SMISAO: Nakon razmatranja važnosti bhakti-yoge, neko može upitati: "A šta je s Vedama?" U ovom poglavlju će biti objašnjeno da je svrha proučavanja Veda shvatiti Kṛṣṇu. Zato osoba svjesna Kṛṣṇe, koja predano služi, već poznaje Vede. Zapletenost u ovom materijalnom svijetu se ovdje upoređuje s banyanom. Za onoga ko se bavi plodonosnim aktivnostima, taj banyan nema kraja. On prelazi s jedne grane na drugu, iznova i iznova. Drvo ovog materijalnog svijeta nema kraja i onaj ko je vezan za to drvo se ne može osloboditi. Vedske himne, namijenjene uzdizanju, nazivaju se lišćem tog drveta. Korijen tog drveta raste prema gore, jer se počinje širiti od najviše planete ovog univerzuma na kojoj prebiva Brahmā. Ako neko može shvatiti to neuništivo drvo iluzije, može biti izbavljen.

 

Trebamo shvatiti ovaj proces iskorjenjivanja. U prethodnim poglavljima je bilo objašnjeno da ima mnogo procesa oslobađanja od materijalne zapletenosti. U prvih dvanaest poglavlja smo vidjeli da je najbolji način predano služenje Svevišnjeg Gospodina. Osnovni princip predanog služenja je odvojenost od materijalnih aktivnosti i privrženost transcendentalnom služenju Gospodina. Na početku ovog poglavlja se razmatra proces presijecanja vezanosti za materijalni svijet. Korijen ovog materijalnog postojanja raste prema gore. To znači da se počinje širiti od sveukupne materijalne supstance, najviše planete u univerzumu. Od nje se ekspandira čitav univerzum, s mnogo grana koje predstavljaju razne planetarne sisteme. Plodove predstavljaju rezultati aktivnosti živih bića - religija, ekonomski razvoj, zadovoljavanje čula i oslobođenje.

 

U ovom svijetu nemamo neposredno iskustvo o drvetu s granama koje rastu prema dolje i korijenom koji raste prema gore, ali takvo drvo postoji. To drvo se može naći pored rezervoara vode. Možemo vidjeti da se drvo s obale odražava u vodi s granama okrenutim prema dole i korijenom okrenutim prema gore. Drugim riječima, drvo ovog materijalnog svijeta je samo odraz pravog drveta duhovnog svijeta. Taj odraz duhovnog svijeta počiva na želji, kao što odraz drveta počiva na vodi. Želja je uzrok počivanja stvari u ovom odraženom materijalnom svijetu. Onaj ko se želi osloboditi materijalnog postojanja mora analitičkim proučavanjem dobro upoznati to drvo. Tako može prekinuti svoj odnos s njim.

 

Pošto je odraz pravog drveta, to drvo je vjerna replika. U duhovnom svijetu sve postoji. Impersonalisti smatraju da je Brahman korijen tog materijalnog drveta. Prema Sāṅkhya filozofiji, iz tog korijena potiču prakṛti, puruṣa, tri guṇe, pet grubih elemenata [pañca-mahā-bhūta], deset čula  [daśendriya], um, itd. Na taj način, Sāṅkhya filozofi dijele čitav materijalni svijet na dvadeset četiri elementa. Ako je Brahman središte svih manifestacija, ovaj materijalni svijet je manifestacija središta okrenuta za 180 stupnjeva, a ostalih 180 stepeni predstavlja duhovni svijet. Materijalni svijet je iskrivljeni odraz i stoga u duhovnom svijetu mora postojati ista raznolikost, ali u stvarnosti. Prakṛti je vanjska energija Svevišnjeg Gospodina, a puruṣa je sam Svevišnji Gospodin. To je objašnjeno u Bhagavad-gīti. Kako je ova manifestacija materijalna, privremena je. Odraz je privremen, jer se ponekad vidi, a ponekad ne. Ali izvor iz koga se odražava je vječan. Materijalni odraz pravog drveta se mora presjeći. Kada se kaže da osoba poznaje Vede, smatra se da zna kako presjeći vezanost za ovaj materijalni svijet. Ako zna taj proces, istinski poznaje Vede. Čovjek koga privlače obredne formule Veda je privučen lijepim zelenim lišćem drveta. On ne zna pravu svrhu Veda. Kao što otkriva sama Božanska Osoba, svrha Veda je presjeći to odraženo drvo i dostići pravo drvo duhovnog svijeta.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.1

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ KṚṢṆA JANMĀṢTAMI MORNING SAṀSKĀRAS – 28 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
18.06.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.27

 

PRIRODNI POLOŽAJ KRAJNJE SREĆE.

 

U ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU JE REČENO DA ONAJ KO SE UZDIGNE DO RAZINE NEOSOBNOG [IMPERSONALNOG] BRAHMANA, ALI NE NAPREDUJE DALJE I NEMA OBAVJEŠTENJE O VRHOVNOJ OSOBI, NEMA SAVRŠENO ČISTU INTELIGENCIJU. STOGA, USPRKOS TOME ŠTO SE UZDIGAO NA RAZINU BRAHMANA, MOŽE PASTI AKO NE SLUŽI GOSPODINA S DEVOCIJOM.

 

SVEVIŠNJI GOSPODIN U POTPUNOSTI POSJEDUJE ŠEST OBILJA I KADA MU BHAKTA PRIĐE, DOLAZI DO RAZMJENE TIH ŠEST OBILJA.

 

IAKO JE ŽIVO BIĆE PO PRIRODI BRAHMAN, ŽELI VLADATI MATERIJALNIM SVIJETOM I ZBOG TOGA PADA. U SVOM PRIRODNOM POLOŽAJU ŽIVO BIĆE JE IZNAD TRI GUNE MATERIJALNE PRIRODE, ALI SE DRUŽEĆI S MATERIJALNOM PRIRODOM ZAPLIĆE U RAZLIČITE GUNE MATERIJALNE PRIRODE - VRLINU, STRAST I NEZNANJE. ZBOG DRUŽENJA S TIM GUNAMA ŽELI VLADATI MATERIJALNIM SVIJETOM.

 

ZAHVALJUJUĆI PREDANOM SLUŽENJU U PUNOJ SVJESNOSTI KṚṢṆE, ODMAH DOLAZI NA TRANSCENDENTALNI NIVO I TAKO OSTAVLJA SVOJU NEZAKONITU ŽELJU ZA VLADANJEM MATERIJALNOM PRIRODOM. STOGA SE PROCES PREDANOG SLUŽENJA, KOJI POČINJE SA SLUŠANJEM, PJEVANJEM, SJEĆANJEM - PROPISANIH DEVET OBLIKA PREDANOG SLUŽENJA - TREBA SLIJEDITI U DRUŠTVU BHAKTA. POSTEPENO, ZAHVALJUJUĆI TAKVOM DRUŽENJU I UTICAJU DUHOVNOG UČITELJA, MATERIJALNA ŽELJA ZA VLADANJEM ĆE NESTATI, A OSOBA ĆE SE ČVRSTO UTEMELJITI U TRANSCENDENTALNOM SLUŽENJU GOSPODINA S LJUBAVLJU. TAJ PROCES JE PROPISAN U POSLJEDNJIH ŠEST STIHOVA OVOG POGLAVLJA.

 

STIH 14.27

 

brahmaṇo hi pratiṣṭhāham   amṛtasyāvyayasya ca

śāśvatasya ca dharmasya   sukhasyaikāntikasya ca

 

SYNONYMS: brahmaṇaḥ — of the impersonal brahma-jyotir; hi — certainly; pratiṣṭhā — the rest; aham — I am; amṛtasya — of the immortal; avyayasya — of the imperishable; ca — also; śāśvatasya — of the eternal; ca — and; dharmasya — of the constitutional position; sukhasya — of happiness; aikāntikasya — ultimate; ca — also.

 

Ja sam osnova neosobnog [impersonalnog] Brahmana, koji je besmrtan, neuništiv i vječan i koji je prirodni položaj krajnje sreće.

 

SMISAO: Priroda Brahmana je besmrtnost, neuništivost, vječnost i sreća. Brahman je početak transcendentalne spoznaje. Paramātmā, Nad-duša, je srednja, druga etapa transcendentalne spoznaje, a Svevišnja Božanska Osoba je krajnja spoznaja Apsolutne Istine. Stoga su i Paramātmā i neosobni Brahman prisutni u Vrhovnoj Osobi. U sedmom poglavlju je bilo objašnjeno da je materijalna energija manifestacija niže energije Svevišnjeg Gospodina. Gospodin oplođava nižu, materijalnu prirodu djelićima više prirode i to je duhovni dodir u materijalnoj prirodi. Kada živo biće uslovljeno materijalnom prirodom počne njegovati duhovno znanje, postupno se uzdiže s položaja materijalnog postojanja do shvaćanja Svevišnjeg kao Brahmana. To dostizanje shvaćanja Brahmana je prva etapa samospoznaje. U toj etapi osoba koja je spoznala Brahman je transcendentalna prema materijalnom položaju, ali nije potpuno savršena u spoznaji Brahmana. Ako želi, može ostati na položaju Brahmana i zatim se postepeno uzdići do spoznaje Paramātme i na kraju do spoznaje Svevišnje Božanske Osobe. U vedskoj literaturi ima mnogo primjera toga. Četvorica Kumāra su prvo bili utemeljeni u spoznaji istine kao neosobnog Brahmana, ali su se zatim postupno uzdigli do razine predanog služenja. Onaj ko se ne može uzdići iznad neosobnog shvaćanja Brahmana izlaže se opasnosti da padne. U Śrīmad-Bhāgavatamu je rečeno da onaj ko se uzdigne do razine neosobnog [impersonalnog] Brahmana, ali ne napreduje dalje i nema obavještenje o Vrhovnoj Osobi, nema savršeno čistu inteligenciju. Stoga, usprkos tome što se uzdigao na razinu Brahmana, može pasti ako ne služi Gospodina s devocijom. U vedskim spisima je rečeno – rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhavati: "Kada osoba shvati Božansku Osobu, riznicu zadovoljstva, Kṛṣṇu, postaje istinski transcendentalno blažena". [Taittirīya Upaniṣad 2.7.1].

 

Svevišnji Gospodin u potpunosti posjeduje šest obilja i kada Mu bhakta priđe, dolazi do razmjene tih šest obilja. Sluga kralja uživa na skoro istom nivou kao kralj. Tako predano služenje prate vječna, neuništiva sreća i vječan život. Prema tome, predano služenje obuhvaća spoznaju Brahmana, vječnosti ili neuništivosti. Osoba koja predano služi je već dostigla tu spoznaju.

 

Iako je živo biće po prirodi Brahman, želi vladati materijalnim svijetom i zbog toga pada. U svom prirodnom položaju živo biće je iznad tri gune materijalne prirode, ali se družeći s materijalnom prirodom zapliće u različite gune materijalne prirode - vrlinu, strast i neznanje. Zbog druženja s tim gunama želi vladati materijalnim svijetom. Zahvaljujući predanom služenju u punoj svjesnosti Kṛṣṇe odmah dolazi na transcendentalni nivo i tako ostavlja svoju nezakonitu želju za vladanjem materijalnom prirodom. Stoga se proces predanog služenja, koji počinje sa slušanjem, pjevanjem, sjećanjem - propisanih devet oblika predanog služenja - treba slijediti u društvu bhakta. Postepeno, zahvaljujući takvom druženju i uticaju duhovnog učitelja, materijalna želja za vladanjem će nestati, a osoba će se čvrsto utemeljiti u transcendentalnom služenju Gospodina s ljubavlju. Taj proces je propisan u posljednjih šest stihova ovog poglavlja. Predano služenje Gospodina je vrlo jednostavno: trebamo uvijek služiti Gospodina, jesti ostatke hrane ponuđene Božanstvu, mirisati cvijeće ponuđeno Gospodinovim lotosovim stopalima, posjećivati mjesta na kojima je Gospodin provodio svoje transcendentalne zabave, čitati o Gospodinovim raznim aktivnostima -- o Njegovoj razmjeni ljubavi s Njegovim bhaktama, uvijek pjevati transcendentalnu vibraciju Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare i postiti na dane pojave i odlaska Gospodina i Njegovih bhakta. Slijeđenjem takvog procesa sva vezanost za materijalne aktivnosti će nestati. Onaj ko se tako može utemeljiti u brahmajyotiju ili različitim shvaćanjima Brahmana je kvalitativno jednak Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

 

Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja četrnaestog poglavlja Śrīmad Bhagavad-gīte pod naslovom "Tri gune materijalne prirode".

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.27

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

  

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA
29.05.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.26

 

WHAT IS THE MEANS OF ATTAINING TO THE TRANSCENDENTAL POSITION?

 

KAKO SE MOŽE DOSTIĆI TRANSCENDENTALNI POLOŽAJ?

 

KOMENTAR:  Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji iznenada postaju aktuelni u našim životima, radi trenutnih zbivanja.

 

STIH 26

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa   bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān   brahma-bhūyāya kalpate

 

SYNONYMS: mām — unto Me; ca — also; yaḥ — a person who; avyabhicāreṇa — without fail; bhakti-yogena — by devotional service; sevate — renders service; saḥ — he; guṇān — the modes of material nature; samatītya — transcending; etān — all these; brahma-bhūyāya — elevated to the Brahman platform; kalpate — becomes.

 

Onaj, ko uvijek predano služi i ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah transcendira gune materijalne prirode i tako dolazi na nivo Brahmana.

 

SMISAO: Ovaj stih je odgovor na Arjunino treće pitanje: "Kako se može dostići transcendentalni položaj?" Kao što je već bilo objašnjeno, materijalni svijet djeluje pod opsjenom guna materijalne prirode. Osoba ne bi trebala biti uznemirena djelatnostima guna prirode; umjesto da svoju svjesnost zaokupi takvim djelatnostima može je prenijeti na djelatnosti za Kṛṣṇu. Djelatnosti za Kṛṣṇu. su poznate kao bhakti-yoga - neprestano djelovanje za Kṛṣṇu. To se odnosi ne samo na Kṛṣṇu, već i na Njegove različite potpune ekspanzije kao što su Rāma i Nārāyaṇa. Kṛṣṇa ima bezbroj ekspanzija. Smatra se da je onaj ko služi bilo koji oblik Kṛṣṇe, ili Njegovih potpunih ekspanzija, na transcendentalnom položaju. Također trebamo primijetiti da su svi Kṛṣṇini oblici potpuno transcendentalni, puni blaženstva i znanja i vječni. Takve Božanske Osobe su svemoćne i sveznajuće i imaju sve transcendentalne odlike. Ako neko s nepokolebljivom odlučnosti služi Kṛṣṇu ili Njegove potpune ekspanzije, može lako nadići gune materijalne prirode, koje se vrlo teško mogu nadići. To je već bilo objašnjeno u sedmom poglavlju. Onaj ko se preda Kṛṣṇi odmah nadilazi uticaj guna materijalne prirode. Biti svjestan Kṛṣṇe ili predano služiti znači postati jednak Kṛṣṇi. Gospodin kaže da je Njegova priroda vječna, blažena i puna znanja, a živa bića su dijelovi i čestice Svevišnjeg, kao što su čestice zlata dio rudnika zlata. Tako je živo biće u svom duhovnom položaju kvalitativno jednako zlatu, Kṛṣṇi. Razlika u osobnosti i dalje postoji, inače ne bi bilo govora o bhakti-yogi. Bhakti-yoga znači da postoji Gospodin, bhakta i razmjena ljubavi između Gospodina i bhakte. Prema tome, Svevišnja Božanska Osoba i živo biće su dvije osobe, inače bhakti-yoga ne bi imala smisla. Ako osoba nije utemeljena na istom transcendentalnom položaju kao Gospodin, ne može služiti Svevišnjeg Gospodina. Da bi postao kraljev osobni pomoćnik, čovjek mora steći kvalifikacije. Kvalifikacija je postati Brahman, ili osloboditi se sve materijalne zagađenosti. U vedskoj literaturi je rečeno: brahmaiva san brahmāpy eti. Osoba može dostići Vrhovni Brahman ako postane Brahman. To znači da mora postati kvalitativno jednaka Brahmanu. Dostigavši Brahman, ne gubi svoj vječni identitet Brahmana kao osobne duše.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA --- YAJÑA – 27 MARCH 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
27.04.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 4.34

 

 

SATISFACTION OF THE SELF-REALIZED SPIRITUAL MASTER IS THE SECRET OF ADVANCEMENT IN SPIRITUAL LIFE. INQUIRIES AND SUBMISSION CONSTITUTE THE PROPER COMBINATION FOR SPIRITUAL UNDERSTANDING. UNLESS THERE IS SUBMISSION AND SERVICE, INQUIRIES FROM THE LEARNED SPIRITUAL MASTER WILL NOT BE EFFECTIVE. ONE MUST BE ABLE TO PASS THE TEST OF THE SPIRITUAL MASTER, AND WHEN HE SEES THE GENUINE DESIRE OF THE DISCIPLE, HE AUTOMATICALLY BLESSES THE DISCIPLE WITH GENUINE SPIRITUAL UNDERSTANDING.  

 

ZADOVOLJSTVO SAMOSPOZNATOG DUHOVNOG UČITELJA JE TAJNA USPJEHA U DUHOVNOM ŽIVOTU. PITANJA I POKORAVANJE PREDSTAVLJAJU PRAVU KOMBINACIJU ZA DUHOVNO RAZUMIJEVANJE. BEZ PONIZNOSTI I SLUŽENJA, POSTAVLJANJE PITANJA UČENOM DUHOVNOM UČITELJU NEĆE DONIJETI REZULTAT. UČENIK MORA BITI SPOSOBAN DA POLOŽI TEST KOJI MU POSTAVI DUHOVNI UČITELJ I KADA DUHOVNI UČITELJ VIDI ISKRENU ŽELJU UČENIKA, AUTOMATSKI BLAGOSILJA UČENIKA PRAVIM DUHOVNIM RAZUMIJEVANJEM.

 

KOMENTAR: Nekada ćemo se vraćati na već objavljene stihove, ili one između, koji su veoma važni za naše postepeno duhovno napredovanje, a ustvari svi su stihovi važni, specijalno dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Inače, radi podsjećanja, na ovom blogu idemo sa prezentacijom izabranih stihova redoslijedom prema knjizi:

 

Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

STIH 4.34

 

tad viddhi praṇipātena   paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānaḿ   jñāninas tattva-darśinaḥ

 

SYNONYMS: tat — that knowledge of different sacrifices; viddhi — try to understand; praṇipātena — by approaching a spiritual master; paripraśnena — by submissive inquiries; sevayā — by the rendering of service; upadekṣyanti — they will initiate; te — you; jñānam — into knowledge; jñāninaḥ — the self-realized; tattva — of the truth; darśinaḥ — seers.

 

Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznate duše ti mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu.

 

SMISAO: Put duhovne spoznaje je bez sumnje težak. Gospodin nam zato savjetuje da priđemo vjerodostojnom duhovnom učitelju u učeničkom naslijeđu koje potiče od samog Gospodina. Niko ne može biti vjerodostojan duhovni učitelj, ako ne slijedi ovaj princip učeničkog naslijeđa. Gospodin je izvorni duhovni učitelj, a osoba u učeničkom naslijeđu može prenijeti svom učeniku Gospodinovu poruku takva kakva jeste. Niko ne može postati duhovno spoznat izmišljanjem sopstvenog procesa, kao što to obično čine budalasti varalice. Bhāgavatam [6.3.19] kaže: dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam -- put religije neposredno objavljuje Gospodin. Stoga, umna špekulacija ili suve rasprave ne mogu dovesti osobu do pravog puta. Nezavisnim proučavanjem knjiga znanja se ne može napredovati u duhovnom životu. Moramo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju da bismo primili znanje. Takvog duhovnog učitelja moramo prihvatiti sa stavom potpunog predavanja i služiti ga kao lični sluga, bez lažnog ugleda. Zadovoljstvo samospoznatog duhovnog učitelja je tajna uspjeha u duhovnom životu. Pitanja i pokoravanje predstavljaju pravu kombinaciju za duhovno razumijevanje. Bez poniznosti i služenja, postavljanje pitanja učenom duhovnom učitelju neće donijeti rezultat. Učenik mora biti sposoban da položi test koji mu postavi duhovni učitelj i kada duhovni učitelj vidi iskrenu želju učenika, automatski blagosilja učenika pravim duhovnim razumijevanjem. U ovom stihu se osuđuju i slijepo slijeđenje i besmislena pitanja. Učenik treba ne samo ponizno slušati duhovnog učitelja, vec i steći od njega jasno razumijevanje, ponizno služeći i postavljajući pitanja. Vjerodostojni duhovni učitelj je po prirodi veoma ljubazan prema učeniku. Zato kada je učenik ponizan i uvijek spreman da ga služi, razmjena znanja i pitanja postaje savršena.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

22.03.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.18

 

 

LJUDI S PLANETE ZEMLJE, KOJI SU U GUNI STRASTI ILI NEZNANJA, NE MOGU [LETEĆIM] MAŠINAMA NA SILU PRIĆI VIŠIM PLANETIMA.

 

U GUNI STRASTI, TAKOĐER POSTOJI MOGUĆNOST DA OSOBA U SLIJEDEĆEM ŽIVOTU POSTANE LUDA.

 

ZA LJUDE U GUNAMA NEZNANJA I STRASTI POSTOJI PRILIKA DA SE UZDIGNU DO GUNE VRLINE I TAJ SISTEM SE  NAZIVA  SVJESNOST KṚṢṆE. ALI ONAJ KO NE ISKORISTI TU PRILIKU SIGURNO ĆE OSTATI POD UTICAJEM NIŽIH GUNA.

 

KOMENTAR:  Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova bivaju prezentirani i drugi stihovi obično od značaja radi nekih aktuelnih zbivanja.

 

STIH 18

 

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā   madhye tiṣṭhanti rājasāḥ

jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā   adho gacchanti tāmasāḥ

 

SYNONYMS: ūrdhvam — upwards; gacchanti — go; sattva-sthāḥ — those situated in the mode of goodness; madhye — in the middle; tiṣṭhanti — dwell; rājasāḥ — those situated in the mode of passion; jaghanya — of abominable; guṇa — quality; vṛtti-sthāḥ — whose occupation; adhaḥ — down; gacchanti — go; tāmasāḥ — persons in the mode of ignorance.

 

Osobe u guni vrline se postepeno uzdižu na više planete, osobe u guni strasti žive na zemaljskim planetima [zemaljski planetarni sistem], a osobe u odvratnoj guni neznanja silaze u paklene svjetove.

 

SMISAO: U ovom stihu su još jasnije opisani rezultati djelovanja pod uticajem tri gune  prirode. U višem planetarnom sistemu, koji se sastoji od rajskih planeta, svako je vrlo uzvišen. Zavisno od  stepena razvoja gune vrline, živo biće može biti prenijeto na razne planete u tom sistemu. Najviša planeta  je Satyaloka, ili Brahmaloka, na kojoj prebiva prvobitna osoba u ovom univerzumu, Brahmā. Već smo vidjeli da teško možemo procijeniti čudesne uslove života na Brahmaloki, ali najviše stanje života, guna vrline, može nas dovesti do nje.

 

Guna strasti je pomiješana. Nalazi se u sredini, između gune vrline i neznanja. Čovjek nije uvijek čist, ali čak i kad bi bio samo u guni strasti, jednostavno bi ostao na ovoj planeti Zemlji kao kralj ili bogataš. Međutim, pošto su uticaji guna pomiješani, može se degradirati. Ljudi s planete Zemlje, koji su u guni strasti ili neznanja, ne mogu [letećim] mašinama na silu prići višim planetima. U guni strasti, također postoji mogućnost da osoba u sljedećem životu postane luda.

 

Najniža odlika, guna neznanja, ovdje je opisana kao odvratna. Rezultat razvijanja neznanja je vrlo, vrlo opasan. To je najniža odlika u materijalnoj prirodi. Ispod ljudske razine postoji osam miliona vrsta života - ptice, zvijeri, gmizavci, drveće, itd. - i zavisno od toga koliko su razvili gunu neznanja, ljudi bivaju stavljeni u ta odvratna stanja. Ovdje je vrlo značajna riječ  tāmasāḥ. Tāmasāḥ  ukazuje  na one koji su stalno u guni neznanja i koji se ne uzdižu do više gune. Njihova budućnost je vrlo mračna.

 

Za ljude u gunama neznanja i strasti postoji prilika da se uzdignu do gune vrline i taj sistem se  naziva  svjesnost Kṛṣṇe. Ali onaj ko ne iskoristi tu priliku sigurno će ostati pod uticajem nižih guna.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.18

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ – ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  -- 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
31.01.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.10

 

STOGA ONAJ KO ZAISTA ŽELI NAPREDOVATI U SVJESNOSTI KṚṢṆE MORA NADIĆI TE TRI GUNE. IZRAZITI UTICAJ NEKE GUNE PRIRODE SE IZRAŽAVA U PONAŠANJU, DJELATNOSTIMA, UZIMANJU HRANE, ITD.

 

SVE ĆE TO BITI OBJAŠNJENO U NAREDNIM POGLAVLJIMA. ALI AKO NEKO ŽELI, MOŽE VJEŽBANJEM RAZVITI GUNU VRLINE I TAKO NADVLADATI GUNE STRASTI I NEZNANJA.

 

KOMENTAR: Trenutno je na redu stih iz Bhagavad-Gīte As It Is 14.10, a prema  izabranim stihovima datim u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Radi raznovrsnosti tema koje se obrađuju, ponekada između izabranih stihova, inače objavljivanih po redu na ovom blogu, budu prezentirani i neki drugi interesantni, ili aktuelni stihovi od povećanog značaja, a svi su značajni, ali se opet na kraju vraćamo na stihove prema navedenoj knjizi i izboru Śrīla Prabhupāda.

 

STIH 14.10

 

rajas tamaś cābhibhūya   sattvaṁ bhavati bhārata

rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva   tamaḥ sattvaṁ rajas tathā

 

SYNONYMS: rajaḥ — the mode of passion; tamaḥ — the mode of ignorance; ca — also; abhibhūya — surpassing; sattvam — the mode of goodness; bhavati — becomes prominent; bhārata — O son of Bharata; rajaḥ — the mode of passion; sattvam — the mode of goodness; tamaḥ — the mode of ignorance; ca — also; eva — like that; tamaḥ — the mode of ignorance; sattvam — the mode of goodness; rajaḥ — the mode of passion; tathā — thus.

 

O Bharatin sine, ponekad guna vrline postane istaknuta i nadvlada gune strasti i neznanja. Ponekad guna strasti nadvlada vrlinu i neznanje, a ponekad neznanje nadvlada vrlinu i strast. Tako uvijek postoji nadmetanje za prevlast.

 

SMISAO: Kada guna strasti postane istaknuta, nadvladava gune vrline i neznanja. Kada guna vrline postane istaknuta, nadvladava strast i neznanje, a kada guna neznanja postane istaknuta, nadvladava strast i vrlinu. To nadmetanje se uvijek odvija. Stoga onaj ko zaista želi napredovati u svjesnosti Kṛṣṇe mora nadići te tri gune. Izraziti uticaj neke gune prirode se izražava u ponašanju, djelatnostima, uzimanju hrane, itd. Sve će to biti objašnjeno u narednim poglavljima. Ali ako neko želi, može vježbanjem razviti gunu vrline i tako nadvladati gune strasti i neznanja. Isto tako može razviti gunu strasti i nadvladati vrlinu i neznanje. Ili može razviti gunu neznanja i nadvladati vrlinu i strast. Iako postoje tri gune materijalne prirode, ako je neko odlučan, može biti blagoslovljen gunom vrline i nadilazeći gunu vrline utemeljiti se u čistoj vrlini, koja se naziva vasudeva razina, razina na kojoj može shvatiti nauka o Bogu. Po manifestiranju aktivnosti osobe može se shvatiti u kojoj se guni prirode nalazi.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.10

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ  – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
07.12.2016.

ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- 10 DECEMBER 2016 SATURDAY -- MOKṢADĀ EKADĀŚĪ [SUITABLE FOR FASTING] [MOKṢADĀ MEANS “GIVER OF LIBERATION”] [PART 1]

 

 

LJUDSKI ŽIVOT JE NAMIJENJEN NJEGOVANJU DUHOVNOG ZNANJA O VJEČNOM ODNOSU SA SVEVIŠNJOM BOŽANSKOM OSOBOM I DUŽNOST JE IZVRŠNIH ORGANA SVIH DRŽAVA I PLANETA DA KROZ OBRAZOVANJE, KULTURU I DEVOCIJU PRENESU GRAĐANIMA TA UČENJA.

 

DRUGIM RIJEČIMA, VOĐE SVIH DRŽAVA SU DUŽNI DA ŠIRE NAUKU O SVJESNOSTI KṚṢṆE, TAKO DA LJUDI MOGU ISKORISTITI OVU VELIKU NAUKU I SLIJEDITI PUT KOJI VODI KA USPJEHU, KORISTEĆI PRILIKU, KOJU IM PRUŽA LJUDSKI OBLIK ŽIVOTA.

 

AKO PRIHVATIMO DA JE GOSPODIN SAOPŠTIO GITU SVOM UČENIKU BOGU SUNCA VIVASVĀNU  PRIJE ROĐENJA MANUA, BHAGAVAD-GĪTĀ JE PO GRUBOJ PROCJENI BILA IZGOVORENA PRIJE NAJMANJE 120 400 000 GODINA. U LJUDSKOM DRUŠTVU POSTOJI DVA MILIONA GODINA, A GOSPODIN JU JE PONOVO SAOPŠTIO ARJUNI PRIJE PET HILJADA GODINA.

 

KOMENTAR:  U subotu 10 decembra 2016 godine se proslavlja dan kada je Svevišnja Božanska Osoba, Gospodin  Śrī Kṛṣṇa, izgovorio Bhagavad-gītu Svom najdražem bhakti i prijatelju Arjuni, na bojnom polju Kurukṣetre. Kurukṣetra i danas postoji i nalazi 150 km od Delhiya. To mjesto je danas poznato kao Jyotisar Tirtha, a tada je to bilo mjesto između dviju zaraćenih strana, porodica Kurua i Pandava na Kurukṣhetri.

 

U toku cijele godine, na tom svetom mjestu već tradicionalno teku intezivne posjete bhakta iz cijelog svijeta, gdje je podignuto i trajno spomen obilježje na taj povijesni dan. Prikazani su Kṛṣṇa, kao Pārtha-sārati – vozač bojnih kola i Arjuna, kao ratnik na Njegovim bojnim kolima. 

 

Kada  se ode u posjetu na Kurukṣhetru – Dharmakṣetru, od ranog jutra, pa sve do slijedećeg dana -- recitira se Bhagavad-gītā, vrši se Ārati za Bhagavad-gītu, te za Kṛṣṇu i za Arjunu na bojnim kolima.

 

TRANSCENDENTALNO ZNANJE

 

Transcendentalno znanje – duhovno znanje o duši, Bogu i njihovom odnosu --- pročišćava i oslobađa osobu. Takvo znanje je plod djelovanja s devocijom [karma-yoga]. Gospodin objašnjava drevnu povijest Gīte, svrhu i značaj Njegovog povremenog pojavljivanja u materijalnom svijetu i neophodnost prilaženja Guru, samospoznatom učitelju.

 

STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca 

imaḿ vivasvate yogaḿ   proktavān aham avyayam

vivasvān manave prāha   manur ikṣvākave 'bravīt

 

SYNONYMS

 

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; imam — this; vivasvate — unto the sun-god; yogam — the science of one's relationship to the Supreme; proktavān — instructed; aham — I; avyayam — imperishable; vivasvān — Vivasvān (the sun-god's name); manave — unto the father of mankind (of the name Vaivasvata); prāha — told; manuḥ — the father of mankind; ikṣvākave — unto King Ikṣvāku; abravīt — said.

 

Svevišnja Božanska Osoba, Gospodin  Śrī Kṛṣṇa reče: Prenio sam znanje o ovoj neuništivoj nauci o yogi bogu Sunca Vivasvānu, Vivasvān ga je prenio Manuu, a Manu Ikṣvāku.

 

SMISAO: Ovdje se opisuje povijest Bhagavad-gīte, koja datira iz davnih vremena kada je bila prenesena kraljevskoj kasti svih planeta, počev od Sunca. Kraljevi svih planeta su posebno dužni da štite stanovništvo i zato kraljevska kasta treba shvatiti Bhagavad-gītu da bi mogla vladati građanima i zaštititi ih od materijalne vezanosti za požudu. Ljudski život je namijenjen njegovanju duhovnog znanja o vječnom odnosu sa Svevišnjom Božanskom Osobom i dužnost je izvršnih organa svih država i planeta da kroz obrazovanje, kulturu i devociju prenesu građanima ta učenja. Drugim riječima, vođe svih država su dužni da šire nauku o svjesnosti Kṛṣṇe, tako da ljudi mogu iskoristiti ovu veliku nauku i slijediti put koji vodi ka uspjehu, koristeći priliku, koju im pruža ljudski oblik života.

 

U ovom mileniju, bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je poznat kao Vivasvān, kralj Sunca, koje je porijeklo svih planeta u ovom dijelu univerzuma. U Brahma-saḿhiti [5.52] je rečeno:

 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Brahmā je rekao: ,,Obožavam Svevišnju Božansku Osobu, Govindu [Kṛṣṇu], koji je izvorna osoba i po čijem uređenju Sunce, kralj svih planeta, posjeduje ogromnu moć i toplotu. Sunce predstavlja Gospodinovo oko i kreće se svojom putanjom po Njegovoj naredbi."

 

Sunce je kralj svih planeta, a bog Sunca [koji se sada zove Vivasvān], vlada Suncem, koje upravlja svim drugim planetama snabdijevajući ih toplotom i svjetlošću. On kruži po naredbi Gospodina Kṛṣṇe koji je prvobitno prenio nauku o Bhagavad-gīti Vivasvānu. Tako je Vivasvān postao Njegov prvi učenik, koji je shvatio nauku o Bhagavad-gīti, stoga, nije špekulativna rasprava namijenjena beznačajnim svjetovnim učenjacima, već mjerodavna knjiga znanja koja potiče od pradavnih vremena.

 

U Mahābhārati  [Śānti-parva 348.51-52]  nalazimo slijedeći opis povijesti Gīte:

 

tretā-yugādau ca tato   vivasvān manave dadau

manuś ca loka-bhṛty-arthaḿ   sutāyekṣvākave dadau

ikṣvākuṇā ca kathito   vyāpya lokān avasthitaḥ

 

,,Na početku doba poznatog kao Tretā-yuga, Vivasvān je prenio Manuu ovu nauku o odnosu sa Svevišnjim. Kao otac čovječanstva, Manu ju je prenio svom sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje i praocu Raghu dinastije u kojoj se pojavio Gospodin Rāmacandra." Tako Bhagavad-gītā postoji u ljudskom društvu od vremena Mahārāje Ikṣvākua.

 

U sadašnjem trenutku, prošlo je samo pet hiljada godina Kali-yuge, koja traje 432 000 godina. Prije nje je bila Dvāpara-yuga [koja traje 864 000 godina], a prije nje Tretā-yuga [koja traje 1 296 000 godina]. Tako je Manu saopštio Bhagavad-gītu svom učeniku i sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje, prije 2 165 112 godina. Izračunato je da doba sadašnjeg Manua traje oko 305 300 000 godina, od kojih je prošlo 120 400 000 godina. Ako prihvatimo da je Gospodin saopštio Gitu Svom učeniku bogu Sunca Vivasvānu  prije rođenja Manua, Bhagavad-gītā je po gruboj procjeni bila izgovorena prije najmanje 120 400 000 godina. U ljudskom društvu postoji dva miliona godina, a Gospodin ju je ponovo saopštio Arjuni prije pet hiljada godina. To je gruba procjena povijesti Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu, jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manuu, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku.

 

KOMENTAR -- Kali-yuga je započela u ponoć 17 februara 3 102 godine prije naše ere, tako da je do sada proteklo nešto više od pet hiljada godina: 3 102 + 2015 = 5 117 godina.

 

Kralj ili bog Sunca se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a inače ima još puno drugih imena kao: Sūrya Nārāyaṇa, Sūryadeva, Mārtaṇḍa, Mitra etc.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

30.11.2016.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.4

 

KOMENTAR: Trenutno su na redu izabrani originalni stihovi iz 14 Poglavlja Bhagavad-Gīte As It Is,  prema  knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness. Radi raznovrsnosti tema koje se obrađuju, ponekada između ovih izabranih stihova, inače objavljivanih po redu na ovom blogu, budu prezentirani i neki drugi interesantni, ili aktuelni stihovi od povećanog značaja, a svi su značajni, ali se opet na kraju vraćamo na stihove prema gore navedenoj knjizi Śrīla Prabhupāda.

 

STIH 14.4

 

sarva-yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ

tāsāṁ brahma mahad yonir ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

 

SYNONYMS: sarva-yoniṣu — in all species of life; kaunteya — O son of Kuntī; mūrtayaḥ — forms; sambhavanti — they appear; yāḥ — which; tāsām — of all of them; brahma — the supreme; mahat yoniḥ — source of birth in the material substance; aham — I; bīja-pradaḥ — the seed-giving; pitā — father.

 

O Kuntīn sine, trebaš shvatiti da sve vrste života nastaju rađanjem u ovoj materijalnoj prirodi i da sam Ja otac koji daje sjeme.

 

SMISAO: U ovom stihu je jasno rečeno da je Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa izvorni otac svih živih bića. Živa bića su spojevi materijalne i duhovne prirode. Takva živa bića se mogu vidjeti ne samo na ovoj planeti, već i na svim drugim planetima, čak i na najvišoj, na kojoj prebiva Brahmā. Živih bića ima svuda; ima ih u zemlji, u vodi, čak i u vatri. Sva ta bića se pojavljuju zahvaljujući majci, materijalnoj prirodi i Kṛṣṇinom procesu davanja sjemena. To znači da je materijalna priroda prožeta živim bićima, koja u vrijeme stvaranja izlaze u raznim oblicima, ovisno o djelima koja su počinila u prošlosti.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 30 NOVEMBER 2016 WEDNESDAY – PRATIPAT   https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
27.10.2016.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.3

 

mama yonir mahad brahma

tasmin garbhaṁ dadhāmy aham

sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ

tato bhavati bhārata


 

WORD FOR WORD: mama — My; yoniḥ — source of birth; mahat — the total material existence; brahma — supreme; tasmin — in that; garbham — pregnancy; dadhāmi — create; aham — I; sambhavaḥ — the possibility; sarva-bhūtānām — of all living entities; tataḥ — thereafter; bhavati — becomes; bhārata — O son of Bharata.

 

mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamy aham

sambhavah sarva-bhutanam tato bhavati bharata

 

Sveukupna materijalna supstanca zvana Brahman je izvor rođenja. Ja oplođujem taj Brahman, omogućujući svim živim bićima da se rode, o Bharatin sine.

 

SMISAO: Ovo je objašnjenje svijeta: sve što se dešava je rezultat spoja kṣetre i kṣetra-jña, tijela i duhovne duše. Taj spoj materijalne prirode i živog bića omogućuje sam Vrhovni Bog. Mahat-tattva je sveukupni uzrok sveukupne kosmičke manifestacije. Ta sveukupna supstanca materijalnog uzroka u kojoj se nalaze tri gune prirode ponekad se naziva Brahman. Vrhovna Osoba oplođuje sveukupnu supstancu i tako omogućuje nastanak bezbrojnih univerzuma. Ta sveukupna materijalna supstanca, mahat-tattva, opisana je u vedskoj literaturi kao Brahman [Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.19]: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate.  Vrhovna Osoba oplođuje Brahman sjemenom živih bića. Dvadeset četiri elementa - počevši od zemlje, vode, vatre i zraka – su materijalna energija i sačinjavaju ono što se zove mahad brahma ili veliki Brahman, materijalna priroda. Kao što je bilo objašnjeno u sedmom poglavlju, iznad nje postoji druga, viša priroda - živo biće. Viša priroda dolazi u dodir s materijalnom prirodom po volji Svevišnje Božanske Osobe i zatim se sva živa bića rađaju u ovoj materijalnoj prirodi.

 

 

Škorpion [ženka] polaže svoja jaja na gomile riže i ponekad se kaže da se škorpion rađa iz riže. Ali riža nije uzrok škorpiona. U stvari, jaja je položila majka. Slično tome, materijalna priroda nije uzrok rađanja živih bića. Sjeme daje Svevišnja Božanska Osoba i živa bića se samo naizgled pojavljuju kao proizvodi materijalne prirode. Tako svako živo biće, ovisno o djelima koje je počinilo u prošlosti, ima drugačije tijelo, koje stvara ova materijalna priroda, da bi moglo uživati i ispaštati posljedice svojih prošlih djela. Gospodin je uzrok svih manifestacija živih bića u ovom materijalnom svijetu.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.3

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

24.09.2016.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 2]

 

 

TAKO ŚRĪMAD BHĀGAVATAM KAŽE DA LJUDI NE POZNAJU SMJER KOJIM BI NAPREDOVALI. SVAKO MORA ZNATI DA MORA NAPREDOVATI PREMA VIṢṆUU. ZAŠTO? ZATO ŠTO JE TO VRLO VISOKO RAZVIJEN ŽIVOT. U TOM OBLIKU ŽIVOTA IMAMO VRLO VISOKU INTELIGENCIJU.

 

POSTOJE DVIJE VRSTE INTELIGENTNIH LJUDI. JEDNI SU INTELIGENTNI U MATERIJALNIM AKTIVNOSTIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU ČULA, A DRUGI SU INTROSPEKTIVNI I BUDNO NJEGUJU SAMOSPOZNAJU.

 

AKTIVNOSTI INTROSPEKTIVNOG MUDRACA, ILI MISAONOG ČOVJEKA SU NOĆ ZA OSOBE OBUZETE MATERIJALNIM AKTIVNOSTIMA. MATERIJALISTIČKE OSOBE OSTAJU USPAVANE U TAKVOJ NOĆI JER NEMAJU ZNANJE O SAMOSPOZNAJI. INTROSPEKTIVNI MUDRAC OSTAJE BUDAN U NOĆI MATERIJALISTIČKIH LJUDI.

 

U ŚRĪMAD BHĀGAVATAMU JE NAVEDEN VRLO DOBAR PRIMJER U VEZI TAKVIH GLUPIH LJUDI [MATERIJALISTIČKIH LJUDI]. ONI SE USPOREĐUJU S DEVOM. DEVA JE PUSTINJSKA ŽIVOTINJA, KOJA JAKO VOLI JESTI TRNOVITE GRANČICE. DEVE IMAJU DUGE VRATOVE, UZMU SNOP TRNOVITIH GRANČICA I POČNU ŽVAKATI. OD KONTAKTA S TRNJEM JEZIK POČNE KRVARITI. PRIRODNO, AKO ŽVAČETE TRNJE, JEZIK ĆE VAM BITI ISJEČEN. TAKO, KADA ONE UZMU TO TRNJE U USTA I POČNU ŽVAKATI, POTEČE IM KRV. I KADA SE NA TAJ NAČIN KRV IZMIJEŠA S GRANČICAMA, ONE TO JEDU, JER KRV IMA OKUS KOJI IM SE SVIĐA. ONE MISLE DA SU TRNOVITE GRANČICE VRLO UKUSNE. NAŠ SEKSUALNI ŽIVOT JE SLIČAN TOME. SAMO GA ISCIJEDITI IZ TIJELA, I MISLIMO DA GA UŽIVAMO. TO JE NAŠ POLOŽAJ.

 

KOMENTAR: Predhodni nastavak [PART 1] je objavljen na ovom blogu 7 maja 2016, samo se spustite kursorom nekoliko postova ispod, ili možete ići na direktan pristup preko perma linka:

 

http://bhagavadgitalekcije.blogger.ba/arhiva/2016/05/07/4009774

 

Iz ovih postova, a biće vjerovatno još dva nastvaka, možemo shvatiti da kada se malo više potrudimo i pravilno razumijemo samo jedan stih iz Bhagavad-gīte As It Is, u ovom slučaju stih 2.69, te uz svakodnevno pažljivo mantranje -- možemo postepeno dostići svo savršenstvo života! A šta tek reći o svakodnevnom proučavanju Bhagavad-gīte As It Is i Śrīmad Bhāgavatama, te i drugim sevama u sklopu 64 procesa predanog služenja. To je naš pravi samointeres! A vlastiti samointeres je najpreči ...!

 

Čitav proces opisan u Bhagavad-gīti je -- biti budan ...!  Nemojmo ostati uspavani!

 

Radi podsjećanja i razumijevanja materije koja se obrađuje, već u naslovu današnjeg teksta su date dvije poente sa predhodnog posta, a evo i zadnjeg pasusa:

 

“Tako se u materijalnom svijetu nalazi izobličeni odraz Śrī Kṛṣṇinih zabava s Śrīmatī Rādhārāṇī. To nije seksualni život kakav mi imamo, iako izgleda sličan. On je transcendentalan. Ali ono za čime mi težimo ovdje — to je stvarno. Mladi čovjek želi mladu ženu, i mlada žena želi mladića — to je prirodno. To nije neprirodno. Prirodno je zato što smo svi mi sastavni djelići tog Vrhovnog Bića -- Kṛṣṇe. Njegov stav je u meni zato što sam Njegov sastavni djelić, kao što je svojstvo zlata prisutno u sićušnim djelićima zlata. Hemijski sastav zlata je sto posto prisutan u maloj čestici zlata. Kvalitativno. Prema tome uživanje koje želimo između čovjeka i žene nije iskvarena ljubav i prijateljstvo. To je jednostavno izobličeni odraz. Stvarno uživanje budi se u druženju s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.”

 

KO JE LUD   --  WHO'S THE FOOL?  [PART 2]

 

Śrīla Prabhupāda: To je isto zadovoljstvo, ali u svom čistom obliku. Ta ista sreća i blaženstvo je ondje za vas. Nemojte se uplesti u ovaj izobličeni oblik uživanja! Nemojte ostati uspavani! Nemojte ostati u tom stanju spavanja! Imajte stvarnu stvar! Probudite se iz sna! To je poruka Veda.

 

Ovo je povoljna prilika. Ako je ispustite u ljudskom obliku života — tu razvijenu svijest — ponovo ćete skliznuti u krug od 8 400 000 životnih vrsta, koje se razvijaju jedna za drugom. To je postepeni proces evolucije. Mi smo još uvijek unutar tog procesa evolucije, ali on treba ići naprijed, biti progresivan. Ne degradiran. Nemojte se poskliznuti! Nemojte ići dolje! Mnogim godinama svoga truda i napora došli ste do ove razine života. Sada dalje napredujte! 

 

Napredujte prema Śrī Kṛṣṇi! Nemojte ići unatrag!

 

Śrīmad Bhāgavatam kaže da većina ljudi ne poznaje svoj samointeres u životu. To je kao dolazak do raskršća i nepoznavanje puta. Pretpostavimo da idete u Philadelphiju, i nakon što prođete New York City, ugledate raskršće, a ne poznajete put. Naravno, u Americi je sistem putokaza na putevima vrlo efikasan. Na taj način ne možete zastraniti. Slično, u svetim spisima vedska vas književnost usmjerava. Da, ovdje je raskršće. Ako želite ići ovim putem, možete. Tako Śrīmad Bhāgavatam kaže da ljudi ne poznaju smjer kojim bi napredovali. Svako mora znati da mora napredovati prema Viṣṇu. Zašto? Zato što je to vrlo visoko razvijen život. U tom obliku života imamo vrlo visoku inteligenciju. Inteligentniji smo od mačaka i pasa i drugih životinja. Zašto da je pogrešno usmjerimo? Zastranjujemo samo zato što smo privučeni tjelesnom koncepcijom života. Neko misli: ,,Biću sretan koristeći ovo tijelo i čula do krajnjih granica." Kako ne znamo šta je naš progresivni život, nastojimo iscijediti bit iz ovog tijela da bismo je uživali.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu je naveden vrlo dobar primjer u vezi takvih glupih ljudi. Oni se uspoređuju s devom. Deva je pustinjska životinja, koja jako voli jesti trnovite grančice. Deve imaju duge vratove, uzmu snop trnovitih grančica i počnu žvakati. Od kontakta s trnjem jezik počne krvariti. Prirodno, ako žvačete trnje, jezik će vam biti isječen. Tako, kada one uzmu to trnje u usta i počnu žvakati, poteče im krv. I kada se na taj način krv izmiješa s grančicama, one to jedu, jer krv ima okus koji im se sviđa. One misle da su trnovite grančice vrlo ukusne. Naš seksualni život je sličan tome. Samo ga iscijediti iz tijela i mislimo da ga uživamo. To je naš položaj.

 

Prezentiran je i drugi primjer. U Indiji perači rublja drže magarce. Natovare magarca što je više moguće. On radi čitav dan. Uveče mu ponude nešto trave i on je zadovoljan. Za zalogaj trave, on je spreman raditi čitav dan s pola tone odjeće na svojim leđima. Slično, mi također, karmiyi, vrlo smo zaposleni radeći čitav dan i čitavu noć. Kada dođemo kući, pojedemo samo komad kruha. Za jedan komad kruha, koji ne stoji više od nekoliko centi, čovjek radi čitav dan i čitavu noć. Zato se možemo usporediti s magarcem. Magarac ne zna za koga radi tako teško i uzima nešto kruha. "To je cilj mog života." Je li to moj cilj života - jesti nešto i otići spavati, seksualno uživati i zatim umrijeti? Ne, to nije cilj života. Vaš cilj života treba biti da spoznate sebe - da ste sastavni djelić Vrhovne, Apsolutne Božanske Osobe, Śrī Kṛṣṇe. Kṛṣṇa očekuje vaš dolazak, da možete uživati život u Njegovom društvu.

 

Čovjek ne zna što je progresivni način življenja. Zašto? Zato što shvaća da je ovo čulno uživanje najveće životno zadovoljstvo. On nerazumno misli da će, čulno uživajući, biti sretan. To je kao kad se ima konj koji nije dobro ukroćen. On trči, trči i ne znate gdje će vas zbaciti. Slično, neobuzdana čula su poput neukroćenih konja, koji vuku vašu kočiju. Vi ne znate gdje će vas zbaciti. Mi ne shvaćamo koliko smo odgovorni za svako svoje djelo. Svako i najmanje djelo povlači za sobom posljedicu. A naša nekontrolirana čula odvode nas preko lanca djelovanja i posljedica [akcija i reakcija] u najtamniji dio univerzuma.

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa kaže da se onaj ko je naučio kako da vlada čulima naziva svāmī. Osobi koja je ovladala sobom -- svjetovne aktivnosti su tama. Oni koji su utemeljeni u čisoj svjesnosti vide da ljudi, koji teško rade jedino zato da jedu, spavaju, razmnožavaju se i brane - spavaju. A osobama, koje su uključene u te materijalne aktivnosti, mi spavamo. One smatraju da je Svāmīji došao u Ameriku da propovijeda nešto kako bi nas učinio neaktivnima; nastoji nas odvući od općeg zanimanja i pokušava nas uključiti u proces kirtana, slušanja Bhagavad-gīte i traćenje vremena. Tako oni smatraju da mi spavamo. Neko može misliti: "Ovi su se jadnici sakupili ovdje da trate svoje vrijeme raspravljajući o nečem jalovom, što nema značenja, što ništa ne donosi. Imajmo neku poslovnu raspravu, tako da možemo dobiti nešto od nje." Mi vidimo da ti ljudi spavaju, a oni da mi spavamo.

 

Ko zapravo spava? Budan je onaj ko dođe do razine svjesnosti: "Ja nisam ovo tijelo - ja sam svjesnost". Onaj je budan -- ko je shvatio tu jednostavnu činjenicu, da nije ovo tijelo, već svjesnost. Bez svjesnosti, moje je tijelo beskorisno. Prema tome, ja sam, u stvari, svjesnost. Ja sam čista duša i simptom mog prisustva je svjesnost. Ja nisam ovo tijelo. Kad duboko razmislim, mogu shvatiti da je ovo moje tijelo. To nisam ja -- tijelo. To je moje tijelo. Tako je onaj ko je ovo shvatio - budan.

 

Čitav proces opisan u Bhagavad-gīti je biti budan. Vi ste čista svjesnost - duhovna duša. I nije dovoljno samo biti budan, već treba djelovati dosljedno, tako da na kraju, vaša čista svjesnost može biti oslobođena iz te tjelesne zamke. Tada ćete dobiti svoj zdravi život. Ovo je bolest, taj materijalni život. Ovo materijalno tijelo je simptom mojeg bolesnog oblika života. Ja nisam stvarno podložan rođenju i smrti. Ja sam vječan. Ja se nikada ne rađam. Nikada ne umirem. To je moj pravi položaj. Što je onda ovo rođenje i smrt? To je zbog tijela. Mijenjanje tijela kao odjeće naziva se rođenje i smrt. Ali u stvari, ja sam čista duša.

 

Sada ljudi govore da je Bog mrtav. Ta je teorija popularna. Oni propagiraju da je Gospodin mrtav. Ali niti Bog, niti mi, nikada nećemo umrijeti; mi nemamo rođenja. U Bhagavad-gīti, Bhagavan, Vrhovna Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa kaže: "Arjuna, zašto se bojiš boriti? Ja, ti, i svi ovi kraljevi i vojnici koji su se okupili pred nama - svi oni – postojali su prije, postoje sada i nastavit će postojati u budućnosti. Nema ni rođenja ni smrti. Tako ovo ratovanje treba biti na razini tijela. Nemoj ga se bojati!

 

Nastaviće se ...

 

Chapter 2: Contents of the Gītā Summarized

Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Rāja Vidyā – The King of Knowledge

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 


Stariji postovi

BHAGAVAD-GĪTĀ  KAKVA JESTE
<< 07/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
32216

Powered by Blogger.ba