BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

31.10.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.6

 

NA TATRA SŪRYO BHĀTI NA CANDRA-TĀRAKAM

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Povremeno, između izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji nekada iznenada postaju aktuelni zahvaljujući sukscesivnim fazama duhovnog razvoja kroz koje prolaze naše duše na putu do istinskog znanja. Generalno gledano, taj put se prostire kroz mnogo života.

 

STIH 6

 

na tad bhāsayate sūryo   na śaśāṅko na pāvakaḥ

yad gatvā na nivartante   tad dhāma paramaṁ mama

 

SYNONYMS: na — not; tat — that; bhāsayate — illuminates; sūryaḥ — the sun; na — nor; śaśāṅkaḥ — the moon; na — nor; pāvakaḥ — fire, electricity; yat — where; gatvā — going; na — never; nivartante — they come back; tat dhāma — that abode; paramam — supreme; mama — My.

 

Moje vrhovno prebivalište ne osvjetljavaju ni Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] ni Mjesec [Candra], niti vatra niti elektricitet. Oni koji ga dostignu nikada se ne vraćaju u ovaj materijalni svijet.

 

SMISAO: Ovdje je opisan duhovni svijet, prebivalište Svevišnje Božanske Osobe Kṛṣṇe, koje je poznato kao Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana. Na duhovnom nebu nema potrebe za Sunčevom svjetlošću ili mjesečinom, vatrom i elektricitetom,  jer su sve planete samoobasjane. U ovom univerzumu postoji samo jedna samoobasjana planeta - Sunce, ali na duhovnom nebu su sve planete samoobasjane. Blistavi sjaj svih tih planeta [zvanih Vaikuṇṭhe] predstavlja blistavo nebo poznato kao brahma-jyotir. U stvari, sjaj emanira iz Kṛṣṇine planete, Goloke Vṛndāvane. Dio tog blistavog sjaja prekriva mahat-tattva, materijalni svijet. Veći dio tog blistavog sjaja je pun duhovnih planeta zvanih Vaikuṇṭhe, od kojih je glavna Goloka Vṛndāvana.


Sve dok se živo biće nalazi u ovom mračnom materijalnom svijetu, živi uslovljenim životom, ali čim dostigne duhovno nebo, presjekavši lažno, iskrivljeno drvo ovog materijalnog svijeta, biva oslobođeno. Onda više ne postoji mogućnost da se vrati ovdje. U svom uslovljenom životu, živo biće smatra sebe gospodarom ovog materijalnog svijeta, ali u oslobođenom stanju ulazi u duhovno carstvo i postaje pratilac Svevišnjeg Gospodina. Tamo uživa u vječnom blaženstvu, vječnom životu i potpunom znanju.

 

Trebamo biti očarani ovim obavještenjem. Trebamo želiti otići u taj vječni svijet i izbaviti se iz ovog lažnog odraza stvarnosti. Onaj ko je previše vezan za ovaj materijalni svijet teško može presjeći tu vezanost, ali ako se posveti svjesnosti Kṛṣṇe može postepeno postati odvojen. Mora se družiti s bhaktama, onima koji su svjesni Kṛṣṇe. Treba potražiti društvo posvećeno svjesnosti Kṛṣṇe i naučiti kako predano služiti. Na taj način može presjeći svoju vezanost za materijalni svijet. Privlačnost prema materijalnom svijetu ne može izgubiti, ako samo odjene odjeću boje šafrana. Mora postati privržen predanom služenju Gospodina. Stoga trebamo vrlo ozbiljno shvatiti da je predano služenje, kao što je objašnjeno u  dvanaestom  poglavlju, jedini način na koji se možemo izbaviti iz ove lažne manifestacije pravog drveta. U četrnaestom poglavlju su bile opisane sve vrste zagađenosti koje potječu od materijalne prirode. Samo je predano služenje opisano kao potpuno transcendentalno. Ovdje su vrlo važne riječi paramaṁ mama. U stvari, svaki kutak svijeta je vlasništvo Svevišnjeg Gospodina, ali duhovni svijet je paramaṁ, pun šest obilja. Kaṭha Upaniṣada [2.2.15] također potvrđuje da u duhovnom svijetu nema potrebe za Sunčevom svjetlosti, mjesečinom ili zvijezdama [na tatra sūryo bhāti na candra-tārakam], jer je čitavo duhovno nebo osvjetljeno unutrašnjom moći Svevišnjeg Gospodina. To vrhovno prebivalište se može dostići samo predavanjem i ni na koji drugi način.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.6

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
27.09.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.5

 

 

CHAPTER FIFTEEN: THE YOGA OF THE SUPREME PERSON -- PETNAESTO POGLAVLJE: YOGA VRHOVNE OSOBE

 

PONOS JE POSLJEDICA ILUZIJE, JER ČOVJEK UPRKOS TOME ŠTO DOLAZI OVDJE, OSTAJE KRATKO VRIJEME I ZATIM ODLAZI, BUDALASTO MISLI DA JE GOSPODAR SVIJETA. TAKO SVE KOMPLICIRA I UVIJEK JE U NEVOLJI.

 

LJUDI SMATRAJU DA OVA PLANETA ZEMLJA PRIPADA LJUDSKOM DRUŠTVU I ZATO SU JE PODIJELILI POD LAŽNIM DOJMOM DA SU NJENI VLASNICI.

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji iznenada postaju aktuelni u našim životima, radi nekih događanja.

 

Kada nas iluzorna energija māyā dovoljno isfrustrira neispunjenim očekivanjima svih vrsta, specijalno dolaskom u neke indikativne karmičke periode, kada se jednostavno moramo osloniti sami na sebe, tada je vjerovatno vrijeme da se upitamo kako se dostiže transcendentalni položaj, kada nas neće svakodnevno uznimiravati mnogobrojne životne poteškoće i kada počinjemo shvatati da smo sami krojači svoje sudbine. To znači da se u ovom životu moramo itekako dobro potruditi i ući u klub 1% sadašnje svjetske populacije od oko sedam milijardi ljudi -- blagoslovljenih prema nekim višim aranžmanima. Kada nakon godina pročišćavanja i intezivnog rada na sebi dostignemo razinu da svakodnevno pažljivo mantramo šesnaest i više krugova Hare Kṛṣṇa mahā mantre i striktno slijedimo četiri regulativna principa, ili četiri principa slobode od materijalnih vezanosti -- niko u sva tri svijeta nam ništa ne može.

 

Dok milioni bhakta vrijedno rade na sebi, na ličnom pročišćavanju, potragama za vječnom istinom i znanjima višeg ranga i postepenom duhovnom napretku, te iskreno pomažući i drugim dobronamjernim osobama da pokrenu više, čistije energije kod sebe,  ne budimo neko ko  samo spava, budi se, ide na posao, dopodne mazi jednu životnju u krilu, a popodne drugu pojede za ručak, ili neko ko  stalno samo putuje i mijenja mjesto boravka u potrazi za srećom i neko ko uživa sve materijalne blagodeti ovoga svijeta, a ipak u svom neznanju pogrešno misli kako mu sudbina nije bila naklonjena, te kako bi bilo dobro što bolje iskoristiti druge ljude za uvećavanje uživanja svih vrsta. To je iluzija, ili ono što nije. Na taj način samo se dalje zapetljavamo u ovaj materijalni svijet.

 

STIH 5

 

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā   adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ

dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair   gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat

 

SYNONYMS: niḥ — without; māna — false prestige; mohāḥ — and illusion; jita — having conquered; saṅga — of association; doṣāḥ — the faults; adhyātma — in spiritual knowledge; nityāḥ — in eternity; vinivṛtta — disassociated; kāmāḥ — from lust; dvandvaiḥ — from the dualities; vimuktāḥ — liberated; sukha-duḥkha — happiness and distress; saṁjñaiḥ — named; gacchanti — attain; amūḍhāḥ — unbewildered; padam — situation; avyayam — eternal; tat — that.

 

Oni koji su oslobođeni lažnog ugleda, iluzije i griješnog druženja, koji shvaćaju ono što je vječno, koji su odbacili materijalnu požudu, koji su oslobođeni dvostranosti sreće i nesreće, koji nisu zbunjeni i koji znaju kako se predati Vrhovnoj Osobi, dostižu to vječno carstvo.

 

SMISAO: Ovdje je vrlo lijepo opisan proces predavanja. Prva kvalifikacija je da osoba ne smije biti obmanuta ponosom. Pošto uslovljena duša oholo misli da je gospodar materijalne prirode, teško se može predati Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Njegujući pravo znanje treba shvatiti da nije gospodar materijalne prirode; gospodar je Svevišnja Božanska Osoba. Kada se oslobodi iluzije uzrokovane ponosom, može započeti proces predavanja. Onaj ko uvijek očekuje neko poštovanje u ovom materijalnom svijetu ne može se predati Vrhovnoj Osobi. Ponos je posljedica iluzije, jer čovjek uprkos tome što dolazi ovdje, ostaje kratko vrijeme i zatim odlazi, budalasto misli da je gospodar svijeta. Tako sve komplicira i uvijek je u nevolji. Čitav svijet se kreće pod tim dojmom. Ljudi smatraju da ova planeta Zemlja pripada ljudskom društvu i zato su je podijelili pod lažnim dojmom da su njeni vlasnici. Čovjek se mora osloboditi te pogrešne ideje da je ljudsko društvo vlasnik ovog svijeta. Kada se oslobodi takve pogrešne ideje, oslobađa se sveg grješnog druženja uzrokovanog naklonošću prema obitelji, društvu i naciji. To loše druženje ga vezuje za ovaj materijalni svijet. Nakon toga, mora razviti duhovno znanje. Mora njegovati znanje o tome što je zaista njegovo, a što nije. Kada shvati pravu prirodu stvari, oslobađa se svih dvostranih shvaćanja kao što su sreća i nesreća, zadovoljstvo i bol i stiče potpuno znanje. Tada se može predati Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – THE IMPORTANCE OF OFFERING LAMP DURING KĀRTIKA MONTH -- 2016
14.08.2017.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 16 AUGUST 2017 WEDNESDAY -- NAVAMĪ [PART 2]

 

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 


ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, USTVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 

STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā Kakva Jeste Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – ima i veliku budalu za učitelja. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt sa vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici ljudsku rasu za idućih 10 000 godina najmanje, ali ustvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj dan, kao i dane pojava drugih velikih vaiṣṇava i ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je ustvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta do jednog od sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored drugih mnogobrojnih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswami Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da proučimo samo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne prividne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao što je Śakuna Śāstra,   koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda svaki dan kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā  Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS
14.08.2017.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 16 AUGUST 2017 WEDNESDAY -- NAVAMĪ [PART 1]

 


HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 “Distribution of books and magazines is our most important activity. Without books, our preaching has no solid basis.”

 

“Distribucija knjiga i časopisa je naša najvažnija aktivnost. Bez knjiga, naše propovijedanje nema solidnu osnovu.”

 

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness -- Letter to Cyavana -- Bombay [Mumbay], 26 December 1971.

 

Folio VedaBase 2015.1 – The Complete Teachings

 

16.07.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.1


CHAPTER FIFTEEN: THE YOGA OF THE SUPREME PERSON


PETNAESTO POGLAVLJE: YOGA VRHOVNE OSOBE

 


STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham   aśvatthaṁ prāhur avyayam

chandāṁsi yasya parṇāni   yas taṁ veda sa veda-vit

 

WORD FOR WORD: śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; ūrdhva-mūlam — with roots above; adhaḥ — downwards; śākham — branches; aśvattham — a banyan tree; prāhuḥ — is said; avyayam — eternal; chandāṁsi — the Vedic hymns; yasya — of which; parṇāni — the leaves; yaḥ — anyone who; tam — that; veda — knows; saḥ — he; veda-vit — the knower of the Vedas.

 

Svevišnja Božanska Osoba reče: Rečeno je da postoji neuništivi banyan čiji je korijen okrenut prema gore, a grane prema dole i čiji su listovi vedske himne. Onaj ko poznaje to drvo je poznavalac Veda.

 

SMISAO: Nakon razmatranja važnosti bhakti-yoge, neko može upitati: "A šta je s Vedama?" U ovom poglavlju će biti objašnjeno da je svrha proučavanja Veda shvatiti Kṛṣṇu. Zato osoba svjesna Kṛṣṇe, koja predano služi, već poznaje Vede. Zapletenost u ovom materijalnom svijetu se ovdje upoređuje s banyanom. Za onoga ko se bavi plodonosnim aktivnostima, taj banyan nema kraja. On prelazi s jedne grane na drugu, iznova i iznova. Drvo ovog materijalnog svijeta nema kraja i onaj ko je vezan za to drvo se ne može osloboditi. Vedske himne, namijenjene uzdizanju, nazivaju se lišćem tog drveta. Korijen tog drveta raste prema gore, jer se počinje širiti od najviše planete ovog univerzuma na kojoj prebiva Brahmā. Ako neko može shvatiti to neuništivo drvo iluzije, može biti izbavljen.

 

Trebamo shvatiti ovaj proces iskorjenjivanja. U prethodnim poglavljima je bilo objašnjeno da ima mnogo procesa oslobađanja od materijalne zapletenosti. U prvih dvanaest poglavlja smo vidjeli da je najbolji način predano služenje Svevišnjeg Gospodina. Osnovni princip predanog služenja je odvojenost od materijalnih aktivnosti i privrženost transcendentalnom služenju Gospodina. Na početku ovog poglavlja se razmatra proces presijecanja vezanosti za materijalni svijet. Korijen ovog materijalnog postojanja raste prema gore. To znači da se počinje širiti od sveukupne materijalne supstance, najviše planete u univerzumu. Od nje se ekspandira čitav univerzum, s mnogo grana koje predstavljaju razne planetarne sisteme. Plodove predstavljaju rezultati aktivnosti živih bića - religija, ekonomski razvoj, zadovoljavanje čula i oslobođenje.

 

U ovom svijetu nemamo neposredno iskustvo o drvetu s granama koje rastu prema dolje i korijenom koji raste prema gore, ali takvo drvo postoji. To drvo se može naći pored rezervoara vode. Možemo vidjeti da se drvo s obale odražava u vodi s granama okrenutim prema dole i korijenom okrenutim prema gore. Drugim riječima, drvo ovog materijalnog svijeta je samo odraz pravog drveta duhovnog svijeta. Taj odraz duhovnog svijeta počiva na želji, kao što odraz drveta počiva na vodi. Želja je uzrok počivanja stvari u ovom odraženom materijalnom svijetu. Onaj ko se želi osloboditi materijalnog postojanja mora analitičkim proučavanjem dobro upoznati to drvo. Tako može prekinuti svoj odnos s njim.

 

Pošto je odraz pravog drveta, to drvo je vjerna replika. U duhovnom svijetu sve postoji. Impersonalisti smatraju da je Brahman korijen tog materijalnog drveta. Prema Sāṅkhya filozofiji, iz tog korijena potiču prakṛti, puruṣa, tri guṇe, pet grubih elemenata [pañca-mahā-bhūta], deset čula  [daśendriya], um, itd. Na taj način, Sāṅkhya filozofi dijele čitav materijalni svijet na dvadeset četiri elementa. Ako je Brahman središte svih manifestacija, ovaj materijalni svijet je manifestacija središta okrenuta za 180 stupnjeva, a ostalih 180 stepeni predstavlja duhovni svijet. Materijalni svijet je iskrivljeni odraz i stoga u duhovnom svijetu mora postojati ista raznolikost, ali u stvarnosti. Prakṛti je vanjska energija Svevišnjeg Gospodina, a puruṣa je sam Svevišnji Gospodin. To je objašnjeno u Bhagavad-gīti. Kako je ova manifestacija materijalna, privremena je. Odraz je privremen, jer se ponekad vidi, a ponekad ne. Ali izvor iz koga se odražava je vječan. Materijalni odraz pravog drveta se mora presjeći. Kada se kaže da osoba poznaje Vede, smatra se da zna kako presjeći vezanost za ovaj materijalni svijet. Ako zna taj proces, istinski poznaje Vede. Čovjek koga privlače obredne formule Veda je privučen lijepim zelenim lišćem drveta. On ne zna pravu svrhu Veda. Kao što otkriva sama Božanska Osoba, svrha Veda je presjeći to odraženo drvo i dostići pravo drvo duhovnog svijeta.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.1

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ KṚṢṆA JANMĀṢTAMI MORNING SAṀSKĀRAS – 28 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
18.06.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.27

 

PRIRODNI POLOŽAJ KRAJNJE SREĆE.

 

U ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU JE REČENO DA ONAJ KO SE UZDIGNE DO RAZINE NEOSOBNOG [IMPERSONALNOG] BRAHMANA, ALI NE NAPREDUJE DALJE I NEMA OBAVJEŠTENJE O VRHOVNOJ OSOBI, NEMA SAVRŠENO ČISTU INTELIGENCIJU. STOGA, USPRKOS TOME ŠTO SE UZDIGAO NA RAZINU BRAHMANA, MOŽE PASTI AKO NE SLUŽI GOSPODINA S DEVOCIJOM.

 

SVEVIŠNJI GOSPODIN U POTPUNOSTI POSJEDUJE ŠEST OBILJA I KADA MU BHAKTA PRIĐE, DOLAZI DO RAZMJENE TIH ŠEST OBILJA.

 

IAKO JE ŽIVO BIĆE PO PRIRODI BRAHMAN, ŽELI VLADATI MATERIJALNIM SVIJETOM I ZBOG TOGA PADA. U SVOM PRIRODNOM POLOŽAJU ŽIVO BIĆE JE IZNAD TRI GUNE MATERIJALNE PRIRODE, ALI SE DRUŽEĆI S MATERIJALNOM PRIRODOM ZAPLIĆE U RAZLIČITE GUNE MATERIJALNE PRIRODE - VRLINU, STRAST I NEZNANJE. ZBOG DRUŽENJA S TIM GUNAMA ŽELI VLADATI MATERIJALNIM SVIJETOM.

 

ZAHVALJUJUĆI PREDANOM SLUŽENJU U PUNOJ SVJESNOSTI KṚṢṆE, ODMAH DOLAZI NA TRANSCENDENTALNI NIVO I TAKO OSTAVLJA SVOJU NEZAKONITU ŽELJU ZA VLADANJEM MATERIJALNOM PRIRODOM. STOGA SE PROCES PREDANOG SLUŽENJA, KOJI POČINJE SA SLUŠANJEM, PJEVANJEM, SJEĆANJEM - PROPISANIH DEVET OBLIKA PREDANOG SLUŽENJA - TREBA SLIJEDITI U DRUŠTVU BHAKTA. POSTEPENO, ZAHVALJUJUĆI TAKVOM DRUŽENJU I UTICAJU DUHOVNOG UČITELJA, MATERIJALNA ŽELJA ZA VLADANJEM ĆE NESTATI, A OSOBA ĆE SE ČVRSTO UTEMELJITI U TRANSCENDENTALNOM SLUŽENJU GOSPODINA S LJUBAVLJU. TAJ PROCES JE PROPISAN U POSLJEDNJIH ŠEST STIHOVA OVOG POGLAVLJA.

 

STIH 14.27

 

brahmaṇo hi pratiṣṭhāham   amṛtasyāvyayasya ca

śāśvatasya ca dharmasya   sukhasyaikāntikasya ca

 

SYNONYMS: brahmaṇaḥ — of the impersonal brahma-jyotir; hi — certainly; pratiṣṭhā — the rest; aham — I am; amṛtasya — of the immortal; avyayasya — of the imperishable; ca — also; śāśvatasya — of the eternal; ca — and; dharmasya — of the constitutional position; sukhasya — of happiness; aikāntikasya — ultimate; ca — also.

 

Ja sam osnova neosobnog [impersonalnog] Brahmana, koji je besmrtan, neuništiv i vječan i koji je prirodni položaj krajnje sreće.

 

SMISAO: Priroda Brahmana je besmrtnost, neuništivost, vječnost i sreća. Brahman je početak transcendentalne spoznaje. Paramātmā, Nad-duša, je srednja, druga etapa transcendentalne spoznaje, a Svevišnja Božanska Osoba je krajnja spoznaja Apsolutne Istine. Stoga su i Paramātmā i neosobni Brahman prisutni u Vrhovnoj Osobi. U sedmom poglavlju je bilo objašnjeno da je materijalna energija manifestacija niže energije Svevišnjeg Gospodina. Gospodin oplođava nižu, materijalnu prirodu djelićima više prirode i to je duhovni dodir u materijalnoj prirodi. Kada živo biće uslovljeno materijalnom prirodom počne njegovati duhovno znanje, postupno se uzdiže s položaja materijalnog postojanja do shvaćanja Svevišnjeg kao Brahmana. To dostizanje shvaćanja Brahmana je prva etapa samospoznaje. U toj etapi osoba koja je spoznala Brahman je transcendentalna prema materijalnom položaju, ali nije potpuno savršena u spoznaji Brahmana. Ako želi, može ostati na položaju Brahmana i zatim se postepeno uzdići do spoznaje Paramātme i na kraju do spoznaje Svevišnje Božanske Osobe. U vedskoj literaturi ima mnogo primjera toga. Četvorica Kumāra su prvo bili utemeljeni u spoznaji istine kao neosobnog Brahmana, ali su se zatim postupno uzdigli do razine predanog služenja. Onaj ko se ne može uzdići iznad neosobnog shvaćanja Brahmana izlaže se opasnosti da padne. U Śrīmad-Bhāgavatamu je rečeno da onaj ko se uzdigne do razine neosobnog [impersonalnog] Brahmana, ali ne napreduje dalje i nema obavještenje o Vrhovnoj Osobi, nema savršeno čistu inteligenciju. Stoga, usprkos tome što se uzdigao na razinu Brahmana, može pasti ako ne služi Gospodina s devocijom. U vedskim spisima je rečeno – rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhavati: "Kada osoba shvati Božansku Osobu, riznicu zadovoljstva, Kṛṣṇu, postaje istinski transcendentalno blažena". [Taittirīya Upaniṣad 2.7.1].

 

Svevišnji Gospodin u potpunosti posjeduje šest obilja i kada Mu bhakta priđe, dolazi do razmjene tih šest obilja. Sluga kralja uživa na skoro istom nivou kao kralj. Tako predano služenje prate vječna, neuništiva sreća i vječan život. Prema tome, predano služenje obuhvaća spoznaju Brahmana, vječnosti ili neuništivosti. Osoba koja predano služi je već dostigla tu spoznaju.

 

Iako je živo biće po prirodi Brahman, želi vladati materijalnim svijetom i zbog toga pada. U svom prirodnom položaju živo biće je iznad tri gune materijalne prirode, ali se družeći s materijalnom prirodom zapliće u različite gune materijalne prirode - vrlinu, strast i neznanje. Zbog druženja s tim gunama želi vladati materijalnim svijetom. Zahvaljujući predanom služenju u punoj svjesnosti Kṛṣṇe odmah dolazi na transcendentalni nivo i tako ostavlja svoju nezakonitu želju za vladanjem materijalnom prirodom. Stoga se proces predanog služenja, koji počinje sa slušanjem, pjevanjem, sjećanjem - propisanih devet oblika predanog služenja - treba slijediti u društvu bhakta. Postepeno, zahvaljujući takvom druženju i uticaju duhovnog učitelja, materijalna želja za vladanjem će nestati, a osoba će se čvrsto utemeljiti u transcendentalnom služenju Gospodina s ljubavlju. Taj proces je propisan u posljednjih šest stihova ovog poglavlja. Predano služenje Gospodina je vrlo jednostavno: trebamo uvijek služiti Gospodina, jesti ostatke hrane ponuđene Božanstvu, mirisati cvijeće ponuđeno Gospodinovim lotosovim stopalima, posjećivati mjesta na kojima je Gospodin provodio svoje transcendentalne zabave, čitati o Gospodinovim raznim aktivnostima -- o Njegovoj razmjeni ljubavi s Njegovim bhaktama, uvijek pjevati transcendentalnu vibraciju Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare i postiti na dane pojave i odlaska Gospodina i Njegovih bhakta. Slijeđenjem takvog procesa sva vezanost za materijalne aktivnosti će nestati. Onaj ko se tako može utemeljiti u brahmajyotiju ili različitim shvaćanjima Brahmana je kvalitativno jednak Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

 

Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja četrnaestog poglavlja Śrīmad Bhagavad-gīte pod naslovom "Tri gune materijalne prirode".

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.27

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

  

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA
29.05.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.26

 

WHAT IS THE MEANS OF ATTAINING TO THE TRANSCENDENTAL POSITION?

 

KAKO SE MOŽE DOSTIĆI TRANSCENDENTALNI POLOŽAJ?

 

KOMENTAR:  Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji iznenada postaju aktuelni u našim životima, radi trenutnih zbivanja.

 

STIH 26

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa   bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān   brahma-bhūyāya kalpate

 

SYNONYMS: mām — unto Me; ca — also; yaḥ — a person who; avyabhicāreṇa — without fail; bhakti-yogena — by devotional service; sevate — renders service; saḥ — he; guṇān — the modes of material nature; samatītya — transcending; etān — all these; brahma-bhūyāya — elevated to the Brahman platform; kalpate — becomes.

 

Onaj, ko uvijek predano služi i ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah transcendira gune materijalne prirode i tako dolazi na nivo Brahmana.

 

SMISAO: Ovaj stih je odgovor na Arjunino treće pitanje: "Kako se može dostići transcendentalni položaj?" Kao što je već bilo objašnjeno, materijalni svijet djeluje pod opsjenom guna materijalne prirode. Osoba ne bi trebala biti uznemirena djelatnostima guna prirode; umjesto da svoju svjesnost zaokupi takvim djelatnostima može je prenijeti na djelatnosti za Kṛṣṇu. Djelatnosti za Kṛṣṇu. su poznate kao bhakti-yoga - neprestano djelovanje za Kṛṣṇu. To se odnosi ne samo na Kṛṣṇu, već i na Njegove različite potpune ekspanzije kao što su Rāma i Nārāyaṇa. Kṛṣṇa ima bezbroj ekspanzija. Smatra se da je onaj ko služi bilo koji oblik Kṛṣṇe, ili Njegovih potpunih ekspanzija, na transcendentalnom položaju. Također trebamo primijetiti da su svi Kṛṣṇini oblici potpuno transcendentalni, puni blaženstva i znanja i vječni. Takve Božanske Osobe su svemoćne i sveznajuće i imaju sve transcendentalne odlike. Ako neko s nepokolebljivom odlučnosti služi Kṛṣṇu ili Njegove potpune ekspanzije, može lako nadići gune materijalne prirode, koje se vrlo teško mogu nadići. To je već bilo objašnjeno u sedmom poglavlju. Onaj ko se preda Kṛṣṇi odmah nadilazi uticaj guna materijalne prirode. Biti svjestan Kṛṣṇe ili predano služiti znači postati jednak Kṛṣṇi. Gospodin kaže da je Njegova priroda vječna, blažena i puna znanja, a živa bića su dijelovi i čestice Svevišnjeg, kao što su čestice zlata dio rudnika zlata. Tako je živo biće u svom duhovnom položaju kvalitativno jednako zlatu, Kṛṣṇi. Razlika u osobnosti i dalje postoji, inače ne bi bilo govora o bhakti-yogi. Bhakti-yoga znači da postoji Gospodin, bhakta i razmjena ljubavi između Gospodina i bhakte. Prema tome, Svevišnja Božanska Osoba i živo biće su dvije osobe, inače bhakti-yoga ne bi imala smisla. Ako osoba nije utemeljena na istom transcendentalnom položaju kao Gospodin, ne može služiti Svevišnjeg Gospodina. Da bi postao kraljev osobni pomoćnik, čovjek mora steći kvalifikacije. Kvalifikacija je postati Brahman, ili osloboditi se sve materijalne zagađenosti. U vedskoj literaturi je rečeno: brahmaiva san brahmāpy eti. Osoba može dostići Vrhovni Brahman ako postane Brahman. To znači da mora postati kvalitativno jednaka Brahmanu. Dostigavši Brahman, ne gubi svoj vječni identitet Brahmana kao osobne duše.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA --- YAJÑA – 27 MARCH 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
27.04.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 4.34

 

 

SATISFACTION OF THE SELF-REALIZED SPIRITUAL MASTER IS THE SECRET OF ADVANCEMENT IN SPIRITUAL LIFE. INQUIRIES AND SUBMISSION CONSTITUTE THE PROPER COMBINATION FOR SPIRITUAL UNDERSTANDING. UNLESS THERE IS SUBMISSION AND SERVICE, INQUIRIES FROM THE LEARNED SPIRITUAL MASTER WILL NOT BE EFFECTIVE. ONE MUST BE ABLE TO PASS THE TEST OF THE SPIRITUAL MASTER, AND WHEN HE SEES THE GENUINE DESIRE OF THE DISCIPLE, HE AUTOMATICALLY BLESSES THE DISCIPLE WITH GENUINE SPIRITUAL UNDERSTANDING.  

 

ZADOVOLJSTVO SAMOSPOZNATOG DUHOVNOG UČITELJA JE TAJNA USPJEHA U DUHOVNOM ŽIVOTU. PITANJA I POKORAVANJE PREDSTAVLJAJU PRAVU KOMBINACIJU ZA DUHOVNO RAZUMIJEVANJE. BEZ PONIZNOSTI I SLUŽENJA, POSTAVLJANJE PITANJA UČENOM DUHOVNOM UČITELJU NEĆE DONIJETI REZULTAT. UČENIK MORA BITI SPOSOBAN DA POLOŽI TEST KOJI MU POSTAVI DUHOVNI UČITELJ I KADA DUHOVNI UČITELJ VIDI ISKRENU ŽELJU UČENIKA, AUTOMATSKI BLAGOSILJA UČENIKA PRAVIM DUHOVNIM RAZUMIJEVANJEM.

 

KOMENTAR: Nekada ćemo se vraćati na već objavljene stihove, ili one između, koji su veoma važni za naše postepeno duhovno napredovanje, a ustvari svi su stihovi važni, specijalno dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Inače, radi podsjećanja, na ovom blogu idemo sa prezentacijom izabranih stihova redoslijedom prema knjizi:

 

Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

STIH 4.34

 

tad viddhi praṇipātena   paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānaḿ   jñāninas tattva-darśinaḥ

 

SYNONYMS: tat — that knowledge of different sacrifices; viddhi — try to understand; praṇipātena — by approaching a spiritual master; paripraśnena — by submissive inquiries; sevayā — by the rendering of service; upadekṣyanti — they will initiate; te — you; jñānam — into knowledge; jñāninaḥ — the self-realized; tattva — of the truth; darśinaḥ — seers.

 

Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznate duše ti mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu.

 

SMISAO: Put duhovne spoznaje je bez sumnje težak. Gospodin nam zato savjetuje da priđemo vjerodostojnom duhovnom učitelju u učeničkom naslijeđu koje potiče od samog Gospodina. Niko ne može biti vjerodostojan duhovni učitelj, ako ne slijedi ovaj princip učeničkog naslijeđa. Gospodin je izvorni duhovni učitelj, a osoba u učeničkom naslijeđu može prenijeti svom učeniku Gospodinovu poruku takva kakva jeste. Niko ne može postati duhovno spoznat izmišljanjem sopstvenog procesa, kao što to obično čine budalasti varalice. Bhāgavatam [6.3.19] kaže: dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam -- put religije neposredno objavljuje Gospodin. Stoga, umna špekulacija ili suve rasprave ne mogu dovesti osobu do pravog puta. Nezavisnim proučavanjem knjiga znanja se ne može napredovati u duhovnom životu. Moramo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju da bismo primili znanje. Takvog duhovnog učitelja moramo prihvatiti sa stavom potpunog predavanja i služiti ga kao lični sluga, bez lažnog ugleda. Zadovoljstvo samospoznatog duhovnog učitelja je tajna uspjeha u duhovnom životu. Pitanja i pokoravanje predstavljaju pravu kombinaciju za duhovno razumijevanje. Bez poniznosti i služenja, postavljanje pitanja učenom duhovnom učitelju neće donijeti rezultat. Učenik mora biti sposoban da položi test koji mu postavi duhovni učitelj i kada duhovni učitelj vidi iskrenu želju učenika, automatski blagosilja učenika pravim duhovnim razumijevanjem. U ovom stihu se osuđuju i slijepo slijeđenje i besmislena pitanja. Učenik treba ne samo ponizno slušati duhovnog učitelja, vec i steći od njega jasno razumijevanje, ponizno služeći i postavljajući pitanja. Vjerodostojni duhovni učitelj je po prirodi veoma ljubazan prema učeniku. Zato kada je učenik ponizan i uvijek spreman da ga služi, razmjena znanja i pitanja postaje savršena.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

22.03.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.18

 

 

LJUDI S PLANETE ZEMLJE, KOJI SU U GUNI STRASTI ILI NEZNANJA, NE MOGU [LETEĆIM] MAŠINAMA NA SILU PRIĆI VIŠIM PLANETIMA.

 

U GUNI STRASTI, TAKOĐER POSTOJI MOGUĆNOST DA OSOBA U SLIJEDEĆEM ŽIVOTU POSTANE LUDA.

 

ZA LJUDE U GUNAMA NEZNANJA I STRASTI POSTOJI PRILIKA DA SE UZDIGNU DO GUNE VRLINE I TAJ SISTEM SE  NAZIVA  SVJESNOST KṚṢṆE. ALI ONAJ KO NE ISKORISTI TU PRILIKU SIGURNO ĆE OSTATI POD UTICAJEM NIŽIH GUNA.

 

KOMENTAR:  Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova bivaju prezentirani i drugi stihovi obično od značaja radi nekih aktuelnih zbivanja.

 

STIH 18

 

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā   madhye tiṣṭhanti rājasāḥ

jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā   adho gacchanti tāmasāḥ

 

SYNONYMS: ūrdhvam — upwards; gacchanti — go; sattva-sthāḥ — those situated in the mode of goodness; madhye — in the middle; tiṣṭhanti — dwell; rājasāḥ — those situated in the mode of passion; jaghanya — of abominable; guṇa — quality; vṛtti-sthāḥ — whose occupation; adhaḥ — down; gacchanti — go; tāmasāḥ — persons in the mode of ignorance.

 

Osobe u guni vrline se postepeno uzdižu na više planete, osobe u guni strasti žive na zemaljskim planetima [zemaljski planetarni sistem], a osobe u odvratnoj guni neznanja silaze u paklene svjetove.

 

SMISAO: U ovom stihu su još jasnije opisani rezultati djelovanja pod uticajem tri gune  prirode. U višem planetarnom sistemu, koji se sastoji od rajskih planeta, svako je vrlo uzvišen. Zavisno od  stepena razvoja gune vrline, živo biće može biti prenijeto na razne planete u tom sistemu. Najviša planeta  je Satyaloka, ili Brahmaloka, na kojoj prebiva prvobitna osoba u ovom univerzumu, Brahmā. Već smo vidjeli da teško možemo procijeniti čudesne uslove života na Brahmaloki, ali najviše stanje života, guna vrline, može nas dovesti do nje.

 

Guna strasti je pomiješana. Nalazi se u sredini, između gune vrline i neznanja. Čovjek nije uvijek čist, ali čak i kad bi bio samo u guni strasti, jednostavno bi ostao na ovoj planeti Zemlji kao kralj ili bogataš. Međutim, pošto su uticaji guna pomiješani, može se degradirati. Ljudi s planete Zemlje, koji su u guni strasti ili neznanja, ne mogu [letećim] mašinama na silu prići višim planetima. U guni strasti, također postoji mogućnost da osoba u sljedećem životu postane luda.

 

Najniža odlika, guna neznanja, ovdje je opisana kao odvratna. Rezultat razvijanja neznanja je vrlo, vrlo opasan. To je najniža odlika u materijalnoj prirodi. Ispod ljudske razine postoji osam miliona vrsta života - ptice, zvijeri, gmizavci, drveće, itd. - i zavisno od toga koliko su razvili gunu neznanja, ljudi bivaju stavljeni u ta odvratna stanja. Ovdje je vrlo značajna riječ  tāmasāḥ. Tāmasāḥ  ukazuje  na one koji su stalno u guni neznanja i koji se ne uzdižu do više gune. Njihova budućnost je vrlo mračna.

 

Za ljude u gunama neznanja i strasti postoji prilika da se uzdignu do gune vrline i taj sistem se  naziva  svjesnost Kṛṣṇe. Ali onaj ko ne iskoristi tu priliku sigurno će ostati pod uticajem nižih guna.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.18

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ – ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  -- 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
31.01.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.10

 

STOGA ONAJ KO ZAISTA ŽELI NAPREDOVATI U SVJESNOSTI KṚṢṆE MORA NADIĆI TE TRI GUNE. IZRAZITI UTICAJ NEKE GUNE PRIRODE SE IZRAŽAVA U PONAŠANJU, DJELATNOSTIMA, UZIMANJU HRANE, ITD.

 

SVE ĆE TO BITI OBJAŠNJENO U NAREDNIM POGLAVLJIMA. ALI AKO NEKO ŽELI, MOŽE VJEŽBANJEM RAZVITI GUNU VRLINE I TAKO NADVLADATI GUNE STRASTI I NEZNANJA.

 

KOMENTAR: Trenutno je na redu stih iz Bhagavad-Gīte As It Is 14.10, a prema  izabranim stihovima datim u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Radi raznovrsnosti tema koje se obrađuju, ponekada između izabranih stihova, inače objavljivanih po redu na ovom blogu, budu prezentirani i neki drugi interesantni, ili aktuelni stihovi od povećanog značaja, a svi su značajni, ali se opet na kraju vraćamo na stihove prema navedenoj knjizi i izboru Śrīla Prabhupāda.

 

STIH 14.10

 

rajas tamaś cābhibhūya   sattvaṁ bhavati bhārata

rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva   tamaḥ sattvaṁ rajas tathā

 

SYNONYMS: rajaḥ — the mode of passion; tamaḥ — the mode of ignorance; ca — also; abhibhūya — surpassing; sattvam — the mode of goodness; bhavati — becomes prominent; bhārata — O son of Bharata; rajaḥ — the mode of passion; sattvam — the mode of goodness; tamaḥ — the mode of ignorance; ca — also; eva — like that; tamaḥ — the mode of ignorance; sattvam — the mode of goodness; rajaḥ — the mode of passion; tathā — thus.

 

O Bharatin sine, ponekad guna vrline postane istaknuta i nadvlada gune strasti i neznanja. Ponekad guna strasti nadvlada vrlinu i neznanje, a ponekad neznanje nadvlada vrlinu i strast. Tako uvijek postoji nadmetanje za prevlast.

 

SMISAO: Kada guna strasti postane istaknuta, nadvladava gune vrline i neznanja. Kada guna vrline postane istaknuta, nadvladava strast i neznanje, a kada guna neznanja postane istaknuta, nadvladava strast i vrlinu. To nadmetanje se uvijek odvija. Stoga onaj ko zaista želi napredovati u svjesnosti Kṛṣṇe mora nadići te tri gune. Izraziti uticaj neke gune prirode se izražava u ponašanju, djelatnostima, uzimanju hrane, itd. Sve će to biti objašnjeno u narednim poglavljima. Ali ako neko želi, može vježbanjem razviti gunu vrline i tako nadvladati gune strasti i neznanja. Isto tako može razviti gunu strasti i nadvladati vrlinu i neznanje. Ili može razviti gunu neznanja i nadvladati vrlinu i strast. Iako postoje tri gune materijalne prirode, ako je neko odlučan, može biti blagoslovljen gunom vrline i nadilazeći gunu vrline utemeljiti se u čistoj vrlini, koja se naziva vasudeva razina, razina na kojoj može shvatiti nauka o Bogu. Po manifestiranju aktivnosti osobe može se shvatiti u kojoj se guni prirode nalazi.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.10

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ  – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/

Stariji postovi

BHAGAVAD-GĪTĀ  KAKVA JESTE
<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
35156

Powered by Blogger.ba