BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

29.06.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 13.26SLUŠANJE OD AUTORITETA


KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, ili se neki možda ponavljaju, kada prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

Možemo vidjeti i iz ovog stiha, da svi imamo različite prirode i također veoma različite potencijale, te da neki ljudi, iako neupućeni u transcendentalno znanje i put dharme, također počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina jednostavno zato što u svojim karmičkim referencama imaju  potencijal sklonosti slušanja autoriteta. Ovo dalje navodi na zaključak da je itekako produktivno detaljno proučiti vlastita karmička određenja preko mnogobrojnih uputa vedske astrologije Jyotiṣa, te detaljno izanalizirati šta je naša dharma [jedno od značenja = ispravno djelovanje], te koje potencijale imamo, pored ostaloga. Ili drugačije rečeno, vidjeti gdje su prepreke i smetnje, a gdje nade i pomoći.

 

STIH 26

 

anye tv evam ajānantaḥ   śrutvānyebhya upāsate

te ’pi cātitaranty eva   mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

 

SYNONYMS: anye — others; tu — but; evam — thus; ajānantaḥ — without spiritual knowledge; śrutvā — by hearing; anyebhyaḥ — from others; upāsate — begin to worship; te — they; api — also; ca — and; atitaranti — transcend; eva — certainly; mṛtyum — the path of death; śruti-parāyaṇāḥ — inclined to the process of hearing.

 

Neki, iako nisu upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o Njemu. Oni, zbog svoje sklonosti slušanja autoriteta, također nadilaze put rođenja i smrti.

 

SMISAO: Ovaj stih je posebno važan za savremeno društvo, jer u njemu nema skoro nikakvog duhovnog obrazovanja. Može izgledati da su neki ljudi ateisti, agnostici ili filozofi, ali zapravo nema znanja o filozofiji. Što se tiče običnog čovjeka, ako je dobra duša postoji mogućnost napredovanja zahvaljujući slušanju. Taj proces slušanja je veoma važan. Gospodin Caitanya, koji je propovijedao svjesnost Kṛṣṇe u savremenom svijetu, posebno je naglašavao slušanje, jer običan čovjek može napredovati ako jednostavno sluša autoritativne izvore, posebno, prema Gospodinu Caitanyi, ako sluša transcendentalnu vibraciju Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Zato je rečeno da svi ljudi trebaju iskoristiti priliku da slušaju spoznate duše i postepeno postanu sposobni sve shvatiti. Tada će nesumnjivo početi obožavati Svevišnjeg Gospodina. Gospodin Caitanya je rekao da u ovom dobu niko ne treba promijeniti svoj položaj, ali treba prestati pokušavati shvatiti Apsolutnu Istinu špekulativnim razmišljanjem. Treba naučiti postati sluga onih koji imaju znanje o Svevišnjem Gospodinu. Ako je dovoljno sretan da uzme utočište čistog bhakte, sluša od njega o samospoznaji i slijedi njegove stope, postepeno će se uzdići do položaja čistog bhakte. U ovom stihu se posebno preporučuje proces slušanja, koji je vrlo prikladan. Iako običan čovjek često nema iste sposobnosti kao takozvani filozofi, vjerno slušanje od autoritativne osobe će mu pomoći da transcendira materijalno postojanje i vrati se kući, Bogu.

 

Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 13.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – RETURN RATHA YĀTRĀ – 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
25.05.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.18

 

 

KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, koji prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

STIH 18

 

yasmāt kṣaram atīto ’ham   akṣarād api cottamaḥ

ato ’smi loke vede ca   prathitaḥ puruṣottamaḥ

 

SYNONYMS: yasmāt — because; kṣaram — to the fallible; atītaḥ — transcendental; aham — I am; akṣarāt — beyond the infallible; api — also; ca — and; uttamaḥ — the best; ataḥ — therefore; asmi — I am; loke — in the world; vede — in the Vedic literature; ca — and; prathitaḥ — celebrated; puruṣa-uttamaḥ — as the Supreme Personality.

 

Pošto sam najveći i transcendentalan, iznad pogriješivih i nepogriješivih bića, slavljen sam u svijetu i u Vedama kao Vrhovna Osoba.

 

SMISAO: Svevišnju Božansku Osobu Kṛṣṇu niko ne može nadmašiti - ni uslovljena duša niti oslobođena duša. On je stoga najveća osoba. Iz ovog stiha možemo jasno vidjeti da su živa bića i Svevišnja Božanska Osoba osobe, ali živa bića, za razliku od Svevišnje Božanske Osobe, ni u uslovljenom ni u oslobođenom stanju, ne mogu kvantitativno nadmašiti nepojmljive moći Svevišnje Božanske Osobe. Nije ispravno misliti da su Svevišnji Gospodin i živa bića na istoj razini,  ili da su u svakom pogledu jednaki. U odnosu između njih uvijek postoji nadređenost i podređenost. Riječ uttama je vrlo značajna. Niko ne može nadmašiti Svevišnju Božansku Osobu.

 

Riječ loke znači “u pauruṣa āgama [smṛti spisima].” Kao što je potvrđeno u riječniku Nirukti - lokyate vedārtho ’nena: "Svrha Veda je objašnjena u smṛti spisima".


Svevišnji Gospodin, u Svom lokaliziranom aspektu kao Paramātmā, također je opisan u samim Vedama. U njima nalazimo sljedeći stih [Chāndogya Upaniṣad 8.12.3]: tāvad eṣa samprasādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. "Kada Nad-duša izađe iz tijela, ulazi u neosobni brahmajyoti; potom u Svom obliku ostaje u Svom duhovnom identitetu. Taj Svevišnji se naziva Vrhovnom Osobom." To znači da Vrhovna Osoba manifestira i širi Svoj duhovni sjaj, koji je vrhunska svjetlost. Lokalizirani aspekt te Vrhovne Osobe je Paramātmā Inkarnirajući se kao Satyavatīn and Parāśarin sin Vyāsadeva, Gospodin objašnjava vedsko znanje.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.18

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

22.04.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 4.34


SATISFACTION OF THE SELF-REALIZED SPIRITUAL MASTER IS THE SECRET OF ADVANCEMENT IN SPIRITUAL LIFE. INQUIRIES AND SUBMISSION CONSTITUTE THE PROPER COMBINATION FOR SPIRITUAL UNDERSTANDING. UNLESS THERE IS SUBMISSION AND SERVICE, INQUIRIES FROM THE LEARNED SPIRITUAL MASTER WILL NOT BE EFFECTIVE. ONE MUST BE ABLE TO PASS THE TEST OF THE SPIRITUAL MASTER, AND WHEN HE SEES THE GENUINE DESIRE OF THE DISCIPLE, HE AUTOMATICALLY BLESSES THE DISCIPLE WITH GENUINE SPIRITUAL UNDERSTANDING.  

 

ZADOVOLJSTVO SAMOSPOZNATOG DUHOVNOG UČITELJA JE TAJNA USPJEHA U DUHOVNOM ŽIVOTU. PITANJA I POKORAVANJE PREDSTAVLJAJU PRAVU KOMBINACIJU ZA DUHOVNO RAZUMIJEVANJE. BEZ PONIZNOSTI I SLUŽENJA, POSTAVLJANJE PITANJA UČENOM DUHOVNOM UČITELJU NEĆE DONIJETI REZULTAT. UČENIK MORA BITI SPOSOBAN DA POLOŽI TEST KOJI MU POSTAVI DUHOVNI UČITELJ I KADA DUHOVNI UČITELJ VIDI ISKRENU ŽELJU UČENIKA, AUTOMATSKI BLAGOSILJA UČENIKA PRAVIM DUHOVNIM RAZUMIJEVANJEM.

 

KOMENTAR: Radi podsjećanja, na blogu: http://bhagavadgitalekcije.blogger.ba/ se prezentiraju izabrani stihovi redoslijedom prema knjizi: Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Opet, nekada ćemo se vraćati na već objavljene stihove, ili one između, koji su veoma važni i/ili trenutno aktuelni za naše postepeno duhovno napredovanje, a u stvari svi su stihovi važni, specijalno dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Ovakvi izuzetno važni stihovi, kao današnji, biće povremeno objavljeni i na  drugim tematskim blogovima radi veće dostupnosti širem broju ljudi.

 

STIH 4.34

 

tad viddhi praṇipātena   paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānaḿ   jñāninas tattva-darśinaḥ

 

SYNONYMS: tat — that knowledge of different sacrifices; viddhi — try to understand; praṇipātena — by approaching a spiritual master; paripraśnena — by submissive inquiries; sevayā — by the rendering of service; upadekṣyanti — they will initiate; te — you; jñānam — into knowledge; jñāninaḥ — the self-realized; tattva — of the truth; darśinaḥ — seers.

 

Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznate duše ti mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu.

 

SMISAO: Put duhovne spoznaje je bez sumnje težak. Gospodin nam zato savjetuje da priđemo vjerodostojnom duhovnom učitelju u učeničkom naslijeđu koje potiče od samog Gospodina. Niko ne može biti vjerodostojan duhovni učitelj, ako ne slijedi ovaj princip učeničkog naslijeđa. Gospodin je izvorni duhovni učitelj, a osoba u učeničkom naslijeđu može prenijeti svom učeniku Gospodinovu poruku takva kakva jeste. Niko ne može postati duhovno spoznat izmišljanjem sopstvenog procesa, kao što to obično čine budalasti varalice. Bhāgavatam [6.3.19] kaže: dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam -- put religije neposredno objavljuje Gospodin. Stoga, umna špekulacija, ili suve rasprave ne mogu dovesti osobu do pravog puta. Nezavisnim proučavanjem knjiga znanja se ne može napredovati u duhovnom životu. Moramo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju da bismo primili znanje. Takvog duhovnog učitelja moramo prihvatiti sa stavom potpunog predavanja i služiti ga kao lični sluga, bez lažnog ugleda. Zadovoljstvo samospoznatog duhovnog učitelja je tajna uspjeha u duhovnom životu. Pitanja i pokoravanje predstavljaju pravu kombinaciju za duhovno razumijevanje. Bez poniznosti i služenja, postavljanje pitanja učenom duhovnom učitelju neće donijeti rezultat. Učenik mora biti sposoban da položi test koji mu postavi duhovni učitelj i kada duhovni učitelj vidi iskrenu želju učenika, automatski blagosilja učenika pravim duhovnim razumijevanjem. U ovom stihu se osuđuju i slijepo slijeđenje i besmislena pitanja. Učenik treba ne samo ponizno slušati duhovnog učitelja, vec i steći od njega jasno razumijevanje, ponizno služeći i postavljajući pitanja. Vjerodostojni duhovni učitelj je po prirodi veoma ljubazan prema učeniku. Zato kada je učenik ponizan i uvijek spreman da ga služi, razmjena znanja i pitanja postaje savršena.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S TRANSCENDENTAL VISITS
12.04.2018.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 3]


SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA.

 

JA SAM VJEČAN. GOSPODIN JE VJEČAN I JA SAM TAKOĐER VJEČAN, KAO SASTAVNI DJELIĆ VRHOVNOG BOGA. PREMA TOME, MOJ SAMOINTERES JE DA POSTIGNEM TAJ ŽIVOT VJEČNOSTI, ŽIVOT POTPUNE SREĆE I BLAŽENSTVA, ŽIVOT POTPUNOG ZNANJA. TO JE MISIJA MOG ŽIVOTA. I ONAJ KO UZME TAJ POLOŽAJ OZBILJNO, KO PRIHVATI TU MISIJU ŽIVOTA I TRUDI SE ZA TO SAVRŠENSTVO, STVARNO JE BUDAN. A OSTALI, KOJI NISU NA TOJ RAZINI, SPAVAJU. TO JE OZNAKA USPAVANOG ČOVJEKA. ČOVJEK KOJI NAPORNO RADI ČITAV DAN, NIJE STVARNO BUDAN. ON SPAVA ZATO ŠTO JE NJEGOVA STVARNA INTELIGENCIJA USPAVANA. ON JE IZGUBIO SVOJ SAMOINTERES. ON NE ZNA KOJI JE STVARNI INTERES LJUDSKOG ŽIVOTA.

 

LJUDI TEŠKO RADE I ZARAĐUJU DOVOLJNO DA JEDU. POSEBNO U VAŠOJ ZEMLJI [USA], IMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA HRANU, I NIKO NE SKAPAVA OD GLADI. TO JE U REDU, ALI ONI IPAK NISU ZADOVOLJNI. JA SAM TO VRLO PAŽLJIVO PROUČIO. SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA. ŠTA JE CILJ ŽIVOTA? ŠTA ĆE ONI POSTATI? FILOZOFIJA JE: TEŠKO RADI, ZGRNI DOLARE, I UŽIVAJ KAKO ŽELIŠ. TO JE ZASTRANJENJE. ZBOG TOGA MLADI NISU SRETNI. STOGA ONI PRIBJEGAVAJU ZADOVOLJSTVU U NEČEMU ŠTO JE NEPOŽELJNO. ALI TO NE MOŽE DATI POTPUNO ZADOVOLJSTVO.

 

VIDJELI STE OKEAN. KAKO JE PUN! OKEAN JE TOLIKO MOĆAN, KADA BI SE PODIGAO, ČITAV GRAD NEW YORK BIO BI POTOPLJEN VODOM. ALI, TO NAS NE UZNEMIRAVA. ON NE PRELAZI SVOJE GRANICE. KADA BUDEMO VLADALI ČULIMA BIĆEMO UPRAVO KAO VELIKI OKEAN --- IAKO PUNI DUHOVNOG ZNANJA, TIHI I MIRNI NE UZNEMIRAVAJUĆI NIKOGA I NE UZNEMIRAVAJUĆI SE I SAMI. MIRNI!

 

KOMENTAR: U današnje vrijeme velikih karmičkih pročišćenja, čitav svijet se trese kao u groznici, tako da i sami nećemo moći proći bez intezivnijeg rada na sebi. Ali znajmo da to ide step by step – korak po korak. Naš sopstveni duhovni interes je i najpreči. Svevišnji Gospodin i opunomoćeni upravljači univerzuma uvijek imaju dodatna sredstva na raspolaganju da nas inspirišu i privole na dodatno pročišćavanje -- htjeli mi to ili ne. Neka od tih sredstava su i sadašnji napeti aspekti nebeskih tijela, pomoću kojih mudre osobe mogu shvatiti šta im je raditi. Ako mislimo naprijed moramo se okrenuti bona fide duhovnim učiteljima svijeta, śāstrama i sādhuima – svetim osobama, koje su već prešle dio puta koji je tek pred nama. Dakle, prvo se moramo početi družiti sa svetim osobama i śāstrama [svetim vedskim spisima], da bi uopće krenuli pravim putem i da pokušamo steći početne blagoslove i milost za dalje na dugom putu duhovnih traganja. Najgore je ne činiti ništa za svoje postepeno duhovno napredovanje i prepustiti se svim vrstama uživanja, te u stvari služiti mamona, što je, kako znamo, permanentni zadatak onih sila i njihovih pobornika, koje žele da nas zadrže što dalje od transcendentalnih znanja višeg ranga i pravih vrijednosti.

 

Radi podsjećanja, u tekstu je ponovo naveden stih koji obrađujemo -- Bhagavad-gītā As It Is 2.69. Da se prisjetimo i kraja zadnjeg posta: U Bhagavad-gīti, Bhagavan, Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa kaže: “Arjuna, zašto se bojiš boriti? Ja, ti i svi ovi kraljevi i vojnici, koji su se okupili pred nama - svi oni – postojali su prije, postoje sada i nastaviće postojati u budućnosti. Nema ni rođenja ni smrti. Tako ovo ratovanje treba biti na razini tijela. Nemoj ga se bojati!“ U današnjem tekstu možemo lako pronaći i odgovor na pitanje: “Šta je misija mog života?”

 

Predhodne postove ove veoma interesantne teme možete naći pretraživanjem po datumima na:

 

PART 1 – 10.10 2017: http://tulasi.blogger.ba/

PART 2 – 17.12 2017: http://tulasi.blogger.ba/

 

Ili im direktno pristupiti preko niže navedenih perma linkova bez pretraživanja po datumima:

 

PART 1: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/10/10/4074349

PART 2: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/12/17/4082408

 

STIH 2.69

 

yā niśā sarva-bhūtānāḿ   tasyāḿ jāgarti saḿyamī

yasyāḿ jāgrati bhūtāni   sā niśā paśyato muneḥ

 

Ono što je noć za sva bića -- je vrijeme buđenja za samoovladanu osobu, a ono što je vrijeme buđenja za sva bića -- je noć za introspektivnog mudraca.

 

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD?

 

Tu smo tačku već razmatrali. Čovjek je mora shvatiti: "Ja sam čista duša". Moja svjesnost simptom je mog prisustva kao čiste duše. Znam što se desilo u mom proteklom životu. Mogu također pamtiti i ono što se sada dešava. Mogu nagađati o svom budućem životu. Barem pravim planove za svoju budućnost. Ako nemam svoju budućnost, zašto bih planirao? Ali, ja sam s onu stranu te prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ja sam vječan. Gospodin je vječan, i ja sam također vječan, kao sastavni djelić Vrhovnog Boga. Prema tome, moj samointeres je da postignem taj život vječnosti, život potpune sreće i blaženstva, život potpunog znanja. To je misija mog života. I onaj ko uzme taj položaj ozbiljno, ko prihvati tu misiju života, i trudi se za to savršenstvo, stvarno je budan. A ostali, koji nisu na toj razini, spavaju. To je oznaka uspavanog čovjeka. Čovjek koji naporno radi čitav dan, nije stvarno budan. On spava zato što je njegova stvarna inteligencija uspavana. On je izgubio svoj samointeres. On ne zna koji je stvarni interes ljudskog života.

 

Čitava nas vedska književnost zaklinje: "Nemojte spavati! Nemojte spavati! Budite budni! Budite budni! Ustanite! Ustanite iz tog sna! Iskoristite dar koji sada imate! Ne budite glupi!"

 

Ljudi teško rade i zarađuju dovoljno da jedu. Posebno u vašoj zemlji [USA], ima dovoljno sredstava za hranu, i niko ne skapava od gladi. To je u redu, ali oni ipak nisu zadovoljni. Ja sam to vrlo pažljivo proučio. Svi mlađi ljudi izgledaju frustrirani. To nije dobro stanje, kada mlada generacija, koja je buduća nada zemlje, osjeća da nema nade. Njihova je budućnost tamna. Zašto? Zato što nemaju usmjerenja. Šta je cilj života? Šta će oni postati? Filozofija je: teško radi, zgrni dolare, i uživaj kako želiš. To je zastranjenje. Zbog toga mladi nisu sretni. Stoga oni pribjegavaju zadovoljstvu u nečemu što je nepoželjno. Ali to ne može dati potpuno zadovoljstvo.

 

Ovdje je povoljna prilika. Bhagavad-gītā vam može pokazati vaš stvarni život. Iskoristite to! Obratite se naročito mlađim ljudima: "Nemojte biti frustrirani; nemojte biti razočarani! Potpuno uživajte u vašoj budućnosti. Svi ste vi sastavni djelići Vrhovnog.“ Īśvara parama Kṛṣṇa sac-cid-ānanda vigraha. Gospodin kaže: "Oh, ta jadna živa bića! Tako mnogo pate. Osjećaju se frustriranima. Oh, oni su Moji sastavni djelići". Tako On dolazi da nas pozove. "Moji dragi dječaci, Moja draga djeco, zašto patite? Molim vas da Me poslušate. Ostavite sve svoje poslove. Samo Mene slušajte. Nastojte slijediti što vam kažem. Ja ću vas osloboditi od svih posljedica grijeha." U Bhagavad-gīti ćete naći da se ovo jamči. Jednostavno se prepustite Gospodinu. Ne govori tako jedino Śrī Kṛṣṇa, naravno. Isus Krist takođjer je govorio na isti način: "Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinka. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene; jer sam krotka i ponizna srca: I, naći ćete počinak svojim dušama. Jer moj je jaram sladak i breme je moje lako." [Matej, 11.28-30]. To je poruka osoba koje dođu iz duhovnog svijeta - iz kraljevstva Božjeg, Kṛṣṇinog carstva. To je jedina poruka.

 

Tako, u stvari, Bhagavad-gītā vam daje svjetlo koje vodi do sretnog života. Nemojte propustiti tu povoljnu priliku! Pokušajte to čuti, usvojiti. Śrī Caitanya Mahāprabhu  je to učinio vrlo jednostavnim. Da ispunimo misiju svog života, postoji devet različitih procesa predanog služenja [devet važnijih od ukupno 64 procesa]: slušanje, pjevanje i mantranje, sjećanje, obožavanje, prihvaćanje, služenje, žrtvovanje svega, prijateljstvo i upućivanje molitvi. Od tih devet, prva dva procesa, koja su glavna i najvažnija, jesu śravaṇam-kīrtanam viṣṇoḥ. Slušajte i slavite! To će očistiti vaše srce od prašine koja se nakupila kroz toliko mnoga rođenja i vidjećete stvari vrlo jasno.

               

Svāmī i gosvāmī su riječi istog značenja, a znače "osoba koja potpuno vlada čulima". Nemojte misliti da ne možete kontrolirati svoja čula. Svako je sposoban. Dobit ćete snagu pomoću ovog procesa. Ovo mantranje i pjevanje Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare --- pomoći će vam. Ne budite snuždeni misleći da nemate snage. Dobit ćete snagu. Nastavite taj proces. Kīrtanam-śravaṇam znači mantranje i pjevanje. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. I, slušajte neke dijelove iz Bhagavad-gīte i Śrīmad Bhāgavatama. Iskoristite ta dva procesa i naći ćete snagu za svoj duhovni život. Čovjek se treba utemeljiti u tom položaju kontrole čula.

 

Vidjeli ste okean. Kako je pun! Okean je toliko moćan, kada bi se podigao, čitav grad New York bio bi potopljen vodom. Ali, to nas ne uznemirava. On ne prelazi svoje granice. Kada budemo vladali čulima bićemo upravo kao veliki okean --- iako puni duhovnog znanja, tihi i mirni ne uznemiravajući nikoga i ne uznemiravajući se i sami. Mirni!

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Rāja Vidyā – The King of Knowledge – Who Is Crazy?

Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

29.03.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.16


KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, koji prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

STIH 16

 

dvāv imau puruṣau loke   kṣaraś cākṣara eva ca

kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni   kūṭa-stho ’kṣara ucyate

 

SYNONYMS: dvau — two; imau — these; puruṣau — living entities; loke — in the world; kṣaraḥ — fallible; ca — and; akṣaraḥ — infallible; eva — certainly; ca — and; kṣaraḥ — fallible; sarvāṇi — all; bhūtāni — living entities; kūṭa-sthaḥ — in oneness; akṣaraḥ — infallible; ucyate — is said.

 

Postoje dvije vrste bića, pogriješiva i nepogriješiva. U materijalnom svijetu svako živo biće je pogriješivo, a u duhovnom svijetu svako živo biće se naziva nepogriješivim.

 

SMISAO: Kao što je već bilo objašnjeno, Gospodin je u Svojoj inkarnaciji Vyāsadeva sastavio Vedānta-sūtru. Ovdje Gospodin izlaže u sažetom obliku sadržaj Vedānta-sūtre. On kaže da se živa bića, kojih ima bezbroj, mogu podijeliti na dvije vrste - pogriješiva i nepogriješiva. Živa bića su vječno odvojeni dijelovi Svevišnje Božanske Osobe. Kada su u dodiru s materijalnim svijetom nazivaju se jīva-bhūta i sanskritske riječi kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni, u ovom stihu znače da su pogriješiva. Međutim, ona koja su u jedinstvu sa Svevišnjom Božanskom Osobom nazivaju se nepogriješivim. Jedinstvo ne znači da nemaju osobnost, već da nema nesloge. Oni su potpuno u saglasnosti sa svrhom kreacije. Naravno, u duhovnom svijetu ne postoji stvaranje, ali pošto je Svevišnja Božanska Osoba izvor svih emanacija, kao što je objašnjeno u Vedānta-sūtri, ta koncepcija je objašnjena.

 

Prema izjavi Svevišnje Božanske Osobe, Gospodina Krsne, postoje dvije vrste živih bića. Vede daju svjedočanstvo o tome i zato u to nema sumnje. Živa bića koja se u ovom svijetu bore s umom i pet osjetila imaju svoja materijalna tijela koja se mijenjaju. Sve dok je živo biće uslovljeno, njegovo tijelo se mijenja zbog dodira s materijom; materija se mijenja i zato izgleda kao da se živo biće mijenja. Ali u duhovnom svijetu tijelo nije sačinjeno od materije; stoga nema promjene. U materijalnom svijetu živo biće prolazi kroz šest promjena - rađa se, raste, ostaje neko vrijeme, razmnožava se, slabi i nestaje. To su promjene materijalnog  tijela. Ali u duhovnom svijetu tijelo se ne mijenja; nema starosti, nema rođenja, nema smrti. Tamo sve postoji u jedinstvu. Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni,: svako živo biće koje je došlo u dodir s materijom, počevši od prvog stvorenog bića - Brahme, sve do malog mrava, mijenja svoje tijelo; zato su sva ona pogriješiva. Međutim u duhovnom svijetu su uvijek oslobođena u jedinstvu.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.16

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.02.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.15

 

KOMENTAR: Mnogo se dobija na duhovnom planu, ako su okolnosti da možemo pratiti uživo, ili audio/vizuelno vaiṣṇavu, koji daje lekcije iz Bhagavad-gīte As It Is, ili Śrīmad-Bhāgavatama. Ovo specijalno dolazi do izražaja kada je u pitanju His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness, koji je u stvari naš jagad-guru, ili guru čitavog svijeta, ili ko više voli – naš duhovni djed. Definitivno je drugačije kada čujemo svete vedske tekstove, izgovorene izvorno od samospoznate osobe i velike svete duše kao što je Śrīla Prabhupāda. Mnogi nisu upućeni, barem oni koji bezuspješno pokušavaju već godinama da daju svoje neovlaštene komentare na Bhagavad-gītu, ko je u stvari Śrīla Prabhupāda. Da se  podsjetimo, u nekim pjesmama se prikriveno spominje da Śrīla Prabhupāda čezne da se vrati u duhovni svijet i da se ponovo igra s Kṛṣṇom u njihovim dječačkim zabavama, a poznato je da Kṛṣṇa duhovne zabave provodi sa Svojim vječnim pratiocima. Po ovome možemo spoznati bar do izvjesne granice pravi identitet Śrīla Prabhupāda, iako ostaje i dalje velika nepoznanica za mnoge.

 

YOGA VRHOVNE OSOBE – PETNAESTO POGLAVLJE

 

Nakon razmatranja važnosti bhakti-yoge, može se postaviti pitanje: “A, šta je sa Vedama?”. U ovom petnaestom poglavlju biće objašnjeno da je svrha poznavanja Veda shvatiti Kṛṣṇu. Zato osoba svjesna Kṛṣṇe, koja predano služi, već poznaje Vede.

 

U prvom stihu ovog petnaestog poglavlja Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa kaže:

 

„Rečeno je da postoji neuništivi banyan [aśvatthaḿ – banyan – poznato drvo u Indiji] čiji je korijen okrenut prema gore, a grane prema dole i čiji su listovi vedske himne. Onaj ko poznaje to drvo je poznavalac Veda.“

 

SMISAO:  Zapletenost u ovom materijalnom svijetu se ovdje upoređuje sa drvetom koje se naziva banyan. Za onoga ko se bavi plodonosnim aktivnostima, taj banyan nema kraja. On prelazi s jedne grane na drugu, iznova i iznova. Drvo ovog materijalnog svijeta nema kraja i onaj ko je vezan za to drvo se ne može osloboditi. Vedske himne namijenjene uzdizanju nazivaju se lišćem tog drveta. Korijen tog drveta raste prema gore, jer počinje da se širi od najviše planete ovog univerzuma na kojoj prebiva Brahmā. Ako neko može shvatiti to neuništivo drvo iluzije, može biti izbavljen.


STIH 15

 

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo

mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo

vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

 

SYNONYMS: sarvasya — of all living beings; ca — and; aham — I; hṛdi — in the heart; sanniviṣṭaḥ — situated; mattaḥ — from Me; smṛtiḥ — remembrance; jñānam — knowledge; apohanam — forgetfulness; ca — and; vedaiḥ — by the Vedas; ca — also; sarvaiḥ — all; aham — I am; eva — certainly; vedyaḥ — knowable; vedānta-kṛt — the compiler of the Vedānta; veda-vit — the knower of the Vedas; eva — certainly; ca — and; aham — I.

 

Nalazim se u svačijem srcu i od Mene dolaze sjećanje, znanje i zaborav. Svrha svih Veda je upoznati Mene. Ja sam sastavljać Vedante i poznavalac Veda.

 

SMISAO:   Svevišnji Gospodin se nalazi u svačijem srcu kao  Paramātmā i začetnik je svih aktivnosti. Živo biće zaboravlja sve o svom prošlom životu, ali mora djelovati po naredbi Svevišnjeg Gospodina, koji je svjedok svih njegovih djela. Zato počinje da djeluje u skladu sa svojim prošlim djelima [u prošlim životima]. Dobija potrebno znanje i sjećanje i zaboravlja prošli život. Tako Gospodin nije samo sveprožimajući, On je i lokaliziran u svakom pojedinom srcu. On dodjeljuje razne plodonosne rezultate. Gospodin se može obožavati ne samo kao bezlični Brahman, Svevišnja Božanska Osoba i lokalizirana  Paramātmā, već i kao oblik inkarnacije Veda. Vede daju ljudima prava uputstva tako da mogu pravilno urediti svoje živote i vratiti se kući, Bogu. Vede daju znanje o Svevišnjoj Božanskoj Osobi Śrī Kṛṣṇi, a Kṛṣṇa je u Svojoj inkarnaciji Vyāsadeva sastavljač Vedānta-sūtre. Vyāsadevino tumačenje Vedānta-sūtre u Śrīmad-Bhāgavatamu pruža pravo razumijevanje Vedānta-sūtre. Svevišnji Gospodin je tako potpun, da radi izbavljenja uslovljene duše, obezbjeđuje i vari njenu hranu, posmatra njene djelatnosti i daje joj znanje u obliku Veda i kao Svevišnja Božanska Osoba Śrī Kṛṣṇa, učitelj Bhagavad-gīte. On je dostojan da Ga uslovljena duša obožava. Tako je Bog svedobar, Bog je svemilostiv.

 

Antaḥ-praviṣṭaḥ śāstā janānām. Živo biće gubi sjećanje čim napusti sadašnje tijelo, ali ponovo počinje da djeluje na podsticaj Svevišnjeg Gospodina. Lako zaboravlja, Gospodin mu daje inteligenciju da nastavi s djelovanjem tamo gdje je prestalo u prošlom životu. Tako živo biće ne samo da uživa, ili ispašta u ovom svijetu po naredbi Svevišnjeg Gospodina, koji se nalazi u njegovom srcu, već i dobija priliku da od Njega shvati Vede. Ako neko ozbiljno želi shvatiti vedsko znanje, Kṛṣṇa mu daje potrebnu inteligenciju. Zašto živo biće treba da shvati vedsko znanje koje predstavlja Kṛṣṇa? Zato što je svakom živom biću potrebno da shvati Kṛṣṇu. Vedska literatura to potvrđuje: yo ’sau sarvair vedair gīyate. U svim vedskim spisima, počev od četiri Vede, Vedānta-sūtre, Upaniṣada i Purāṇa, veličaju se slave Svevišnjeg Gospodina. On se dostiže vršenjem vedskih obreda, proučavanjem vedske filozofije i obožavanjem Gospodina u predanom služenju. Stoga je svrha Veda shvatiti Kṛṣṇu. Vede nam daju putstva zahvaljujući kojima možemo shvatiti Kṛṣṇu i proces kojim Ga možemo spoznati. Krajnji cilj je Svevišnja Božanska Osoba. Vedānta-sūtra [1.1.4] to potvrđuje slijedećim riječima: tat tu samanvayāt. Osoba može dostići savršenstvo u tri faze. Razumijevanjem vedske literature može shvatiti svoj odnos sa Svevišnjom Božanskom Osobom, slijeđenjem raznih procesa može Mu prići i na kraju može dostići vrhovni cilj, koji nije niko drugi do Svevišnja Božanska Osoba. U ovom stihu su jasno objašnjeni svrha Veda, razumijevanje Veda i cilj Veda.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GAURA PŪRṆIMĀ – APPEARANCE  OF ŚRĪ GAURĀŃGA MAHĀPRABHU -- ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU -- 12 MARCH 2017 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
27.01.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.10

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Povremeno, između izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji nekada iznenada postaju aktuelni zahvaljujući sukscesivnim fazama duhovnog razvoja kroz koje prolazimo na putu do istinskog znanja. Generalno gledano, taj put se prostire kroz mnogo života.

 

STIH 15.10

 

utkrāmantaṁ sthitaṁ vāpi

bhuñjānaṁ vā guṇānvitam

vimūḍhā nānupaśyanti

paśyanti jñāna-cakṣuṣaḥ

 

SYNONYMS: utkrāmantam — quitting the body; sthitam — situated in the body; vā api — either; bhuñjānam — enjoying; vā — or; guṇa-anvitam — under the spell of the modes of material nature; vimūḍhāḥ — foolish persons; na — never; anupaśyanti — can see; paśyanti — can see; jñāna-cakṣuṣaḥ — those who have the eyes of knowledge.

 

Budalaste osobe ne mogu shvatiti kako živo biće može napustiti tijelo, niti mogu shvatiti u kakvom tijelu uživa pod opsjenom guna prirode. Ali oni koji vide očima znanja mogu sve to vidjeti.

 

SMISAO: Riječ jñāna-cakṣuṣaḥ — je vrlo značajna. Bez znanja, ne možemo shvatiti kako živo biće napušta svoje sadašnje tijelo, koji će oblik tijela dobiti u slijedećem životu i zašto živi u određenoj vrsti tijela. Za to je potrebno veliko znanje koje možemo steći iz Bhagavad-gīte i sličnih spisa koje izlaže vjerodostojni duhovni učitelj. Onaj ko je naučio sve to opažati, je sretan. Svako živo biće napušta tijelo u određenim okolnostima, živi u određenim okolnostima i pod opsjenom materijalne prirode uživa u određenim okolnostima. Zbog toga ispašta razne vrste sreće i nesreće pod opsjenom osjetilnog uživanja. Osobe vječno zaluđene požudom i željom gube svu moć shvaćanja kako mijenjaju tijelo i ostaju u određenom tijelu. Ne mogu to shvatiti. Međutim, oni koji su razvili duhovno znanje mogu vidjeti da se duh razlikuje od tijela, da mijenja tijelo i uživa na razne načine. Osoba s takvim znanjem može shvatiti kako uslovljeno živo biće pati u materijalnom postojanju. Zato oni koji su vrlo napredni u svjesnosti Kṛṣṇe pokušavaju svim srcem ljudima pružiti ovo znanje, jer je uslovljeni život ljudi jako mučan. Trebaju se izbaviti iz njega, biti svjesni Kṛṣṇe i osloboditi se da bi bili prenijeti u duhovni svijet.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.7

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ ADVAITA ĀCĀRYA APPEARANCE – 3 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
30.12.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.7

 

SVAKO ŽIVO BIĆE, KAO OSOBNA DUŠA, IMA SVOJU OSOBNOST I SIĆUŠAN OBLIK NEZAVISNOSTI. ZLOUPOTREBOM TE NEZAVISNOSTI POSTAJE USLOVLJENA DUŠA, A PRAVILNOM UPOTREBOM TE NEZAVISNOSTI UVIJEK OSTAJE U OSLOBOĐENOM STANJU. U SVAKOM SLUČAJU, KVALITATIVNO JE VJEČNO, POPUT SVEVIŠNJEG GOSPODINA.

 

U SVOM OSLOBOĐENOM STANJU, OSLOBOĐENO JE MATERIJALNE USLOVLJENOSTI I TRANSCENDENTALNO SLUŽI GOSPODINA; U SVOM USLOVLJENOM ŽIVOTU, U VLASTI JE MATERIJALNIH GUNA PRIRODE I ZABORAVLJA TRANSCENDENTALNO SLUŽENJE GOSPODINA S LJUBAVLJU. ZBOG TOGA SE MORA VRLO TEŠKO BORITI ZA OPSTANAK U OVOM MATERIJALNOM SVIJETU.

 

U MĀDHYANDINĀYANA-ŚRUTI NALAZIMO SLJEDEĆE OBAVJEŠTENJE: SA VĀ EṢA BRAHMA-NIṢṬHA IDAṀ ŚARĪRAṀ MARTYAM ATISṚJYA BRAHMĀBHISAMPADYA BRAHMAṆĀ PAŚYATI BRAHMAṆĀ ŚṚṆOTI BRAHMAṆAIVEDAṀ SARVAM ANUBHAVATI. OVDJE JE REČENO DA KAD ŽIVO BIĆE ODBACI SVOJE MATERIJALNO UTJELOVLJENJE I UĐE U DUHOVNI SVIJET, OŽIVLJAVA SVOJE DUHOVNO TIJELO I U SVOM DUHOVNOM TIJELU MOŽE VIDJETI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU LICEM U LICE. MOŽE GA ČUTI I RAZGOVARATI S NJIM LICE U LICE I SHVATITI VRHOVNU OSOBU TAKVU KAKVA JEST.

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Povremeno, između izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji nekada iznenada postaju aktuelni zahvaljujući sukscesivnim fazama duhovnog razvoja kroz koje prolazimo na putu do istinskog znanja i mogućeg savršenstva života. Generalno gledano, taj put se prostire kroz mnogo, mnogo, mnogo života.

 

STIH 7

 

mamaivāṁśo jīva-loke

jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ

manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi

prakṛti-sthāni karṣati

 

SYNONYMS: mama — My; eva — certainly; aṁśaḥ — fragmental particle; jīva-loke — in the world of conditional life; jīva-bhūtaḥ — the conditioned living entity; sanātanaḥ — eternal; manaḥ — with the mind; ṣaṣṭhāni — the six; indriyāṇi — senses; prakṛti — in material nature; sthāni — situated; karṣati — is struggling hard.

 

Živa bića u ovom uslovljenom svijetu su Moji vječni odvojeni dijelovi. Zbog uslovljenog života, teško se bore sa šest osjetila [čula], u koja se ubraja i um.

 

SMISAO: U ovom stihu je jasno objašnjen identitet živog bića. Živo biće je vječno odvojeni dio Svevišnjeg Gospodina. Ne bismo trebali misliti da u uslovljenom životu poprima osobnost, a u oslobođenom stanju se stapa s Svevišnjim Gospodinom. Vječno je odvojeno. Jasno je rečeno: sanātanaḥ. Prema izjavi vedskih spisa, Svevišnji Gospodin se manifestira i ekspandira u bezbroj ekspanzija, od kojih se primarne ekspanzije nazivaju Viṣṇu-Tattva, a sekundarne ekspanzije živa bića. Drugim riječima, Viṣṇu-Tattva je osobna ekspanzija, a živa bića su odvojene ekspanzije. Svojom osobnom ekspanzijom On se manifestira u različitim oblicima kao što su Gospodin Rāma, Nṛsiṁha-deva, Viṣṇumūrti i sva predsjedavajuća Božanstva na Vaikuṇṭha planetama. Odvojene ekspanzije - živa bića - su vječno sluge. Osobne ekspanzije Svevišnje Božanske Osobe, individualni identiteti Boga, vječno su prisutne. Slično tome, odvojene ekspanzije, živa bića, imaju svoje identitete. Kao dijelovi i čestice Svevišnjeg Gospodina, živa bića posjeduju Njegove odlike u sićušnoj mjeri i jedna od njih je nezavisnost. Svako živo biće, kao osobna duša, ima svoju osobnost i sićušan oblik nezavisnosti. Zloupotrebom te nezavisnosti postaje uslovljena duša, a pravilnom upotrebom te nezavisnosti uvijek ostaje u oslobođenom stanju. U svakom slučaju, kvalitativno je vječno, poput Svevišnjeg Gospodina. U svom oslobođenom stanju, oslobođeno je materijalne uslovljenosti i transcendentalno služi Gospodina; u svom uslovljenom životu, u vlasti je materijalnih guna prirode i zaboravlja transcendentalno služenje Gospodina s ljubavlju. Zbog toga se mora vrlo teško boriti za opstanak u ovom materijalnom svijetu.

 

Sva živa bića su dijelovi i čestice Svevišnjeg Gospodina; ne samo ljudska bića, psi i mačke, već i najveći upravitelji materijalnog svijeta -- Brahmā, Śiva, pa čak i Viṣṇu. Svi su oni vječne, neprolazne manifestacije. Riječ karṣati ["boriti se" ili "hvatati se u koštac"] je vrlo značajna. Uslovljena duša je zarobljena, kao da je okovana željeznim lancima. Zarobljena je lažnim ja, a um je glavni posrednik koji je vodi u ovom materijalnom postojanju. Kada je um u guni vrline, njene aktivnosti su dobre, kada je um u guni strasti, njene aktivnosti su mučne, a kada je u guni neznanja, prolazi kroz niže vrste života. Međutim, iz ovog stiha možemo jasno vidjeti da je uslovljena duša prekrivena materijalnim tijelom, umom i osjetilima i kada postane oslobođena taj materijalni prekrivač biva uništen, a duhovno tijelo se manifestira sa svojim osobnim odlikama. U Mādhyandināyana-śruti nalazimo sljedeće obavještenje: sa vā eṣa brahma-niṣṭha idaṁ śarīraṁ martyam atisṛjya brahmābhisampadya brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti brahmaṇaivedaṁ sarvam anubhavati. Ovdje je rečeno da kad živo biće odbaci svoje materijalno utjelovljenje i uđe u duhovni svijet, oživljava svoje duhovno tijelo i u svom duhovnom tijelu može vidjeti Svevišnju Božansku Osobu licem u lice. Može Ga čuti i razgovarati s Njim lice u lice i shvatiti Vrhovnu Osobu takvu kakva jest. Iz smṛtiya također saznajemo -- vasanti yatra puruṣāḥ sarve vaikuṇṭha-mūrtayaḥ: na duhovnim planetama svi imaju tijela nalik na tijelo Svevišnje Božanske Osobe. Što se tiče tjelesne građe, nema razlike između živih bića, dijelova i ekspanzija, Viṣṇu-mūrtiya. Drugim riječima, kada postane oslobođeno, živo biće milošću Svevišnje Božanske Osobe dobiva duhovno tijelo.

 

Riječi mamaivāṁśaḥ ["odvojeni dio i čestica Svevišnjeg Gospodina"] su također vrlo značajne. Odvojeni dio Svevišnjeg Gospodina ne nalikuje odlomljenom dijelu materije. Već smo saznali iz drugog poglavlja da se duh ne može sasjeći na dijelove. Taj dio ne biva stvoren materijalno. Nije kao materija, koja se može sasjeći na dijelove i onda ponovo sastaviti. To shvaćanje se ovdje ne može primijeniti, jer je upotrebljena riječ sanātana [“eternal” -- "vječan"]. Odvojeni dio je vječan. Na početku drugog poglavlja je također rečeno da je u svakom tijelu prisutan odvojeni dio Svevišnjeg Gospodina [dehino ’smin yathā dehe]. Kada se taj odvojeni dio oslobodi tjelesne zapletenosti, oživljava svoje izvorno duhovno tijelo na duhovnoj planeti duhovnog neba i uživa u društvu Svevišnjeg Gospodina. Međutim, iz ovog stiha saznajemo da je živo biće, kao odvojeni dio Svevišnjeg Gospodina, kvalitativno jednako Gospodinu, kao što su čestice zlata također zlato.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.7

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – YHULAN YĀTRĀ -- 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
28.11.2017.

GĪTĀ JAYANTĪ -- ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- FOR SARAJEVO: 29 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA: 30 NOVEMBER 2017 THURSDAY ON MOKṢADĀ EKADĀŚĪ -- SUITABLE FOR FASTING -- MOKṢADĀ MEANS “GIVER OF LIB

 

 

POVIJEST ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTE. 

 

LJUDSKI ŽIVOT JE NAMIJENJEN NJEGOVANJU DUHOVNOG ZNANJA O VJEČNOM ODNOSU SA SVEVIŠNJOM BOŽANSKOM OSOBOM I DUŽNOST JE IZVRŠNIH ORGANA SVIH DRŽAVA I PLANETA DA KROZ OBRAZOVANJE, KULTURU I DEVOCIJU PRENESU GRAĐANIMA TA UČENJA.

 

DRUGIM RIJEČIMA, VOĐE SVIH DRŽAVA SU DUŽNI DA ŠIRE NAUKU O SVJESNOSTI KṚṢṆE, TAKO DA LJUDI MOGU ISKORISTITI OVU VELIKU NAUKU I SLIJEDITI PUT KOJI VODI KA USPJEHU, KORISTEĆI PRILIKU, KOJU IM PRUŽA LJUDSKI OBLIK ŽIVOTA.

 

AKO PRIHVATIMO DA JE GOSPODIN SAOPŠTIO GĪTU SVOM UČENIKU BOGU SUNCA VIVASVĀNU [SŪRYA NĀRĀYAṆU] PRIJE ROĐENJA MANUA, BHAGAVAD-GĪTĀ JE PO GRUBOJ PROCJENI BILA IZGOVORENA PRIJE NAJMANJE 120 400 000 GODINA. U LJUDSKOM DRUŠTVU POSTOJI DVA MILIONA GODINA, A GOSPODIN JU JE PONOVO SAOPŠTIO ARJUNI PRIJE NEŠTO VIŠE OD PET HILJADA GODINA.

 

KOMENTAR:  Za koordinate Sarajeva, u srijedu 29 novembra 2017 godine se proslavlja dan kada je Svevišnji Gospodin  Śrī Kṛṣṇa izgovorio Bhagavad-gītu Svom najdražem bhakti i prijatelju Arjuni na bojnom polju Kurukṣetre. Za sve druge koordinate i destinacije, uvijek je potrebno provjeriti u vaiṣṇavskom kalendaru. Kurukṣetra i dan-danas postoji i nalazi se 150 km od Delhiya. To mjesto je danas poznato kao Jyotisar Tīrtha, a tada je to bilo mjesto između dviju zaraćenih strana, porodica Kurua i Pāṇḍava na Kurukṣetri.

 

U toku cijele godine, na tom svetom mjestu već tradicionalno teku intezivne posjete bhakta iz cijelog svijeta, gdje je podignuto i trajno spomen obilježje na taj povijesni dan. Prikazani su Kṛṣṇa, kao Pārtha-Sārati – vozač bojnih kola i Arjuna, kao ratnik na Njegovim bojnim kolima. 

 

Kada  se ode u posjetu na Kurukṣhetru – Dharmakṣetru, od ranog jutra, pa sve do slijedećeg dana -- recitira se Bhagavad-gītā, vrši se Ārati za Bhagavad-gītu, te za Kṛṣṇu i za Arjunu na bojnim kolima.


TRANSCENDENTALNO ZNANJE

 

Transcendentalno znanje, koje sadrži i duhovno znanje o duši, Bogu i njihovom odnosu, pročišćava i oslobađa osobu. Gospodin objašnjava drevnu povijest Gīte, svrhu i značaj Njegovog povremenog pojavljivanja u materijalnom svijetu i neophodnost prilaženja Guru, samospoznatom učitelju.

 

STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca 

imaḿ vivasvate yogaḿ   proktavān aham avyayam

vivasvān manave prāha   manur ikṣvākave 'bravīt

 

SYNONYMS

 

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; imam — this; vivasvate — unto the sun-god; yogam — the science of one's relationship to the Supreme; proktavān — instructed; aham — I; avyayam — imperishable; vivasvān — Vivasvān (the sun-god's name); manave — unto the father of mankind (of the name Vaivasvata); prāha — told; manuḥ — the father of mankind; ikṣvākave — unto King Ikṣvāku; abravīt — said.

 

Svevišnja Božanska Osoba, Gospodin  Śrī Kṛṣṇa reče: Prenio sam znanje o ovoj neuništivoj nauci o yogi bogu Sunca Vivasvānu, Vivasvān ga je prenio Manuu, a Manu Ikṣvāku.

 

SMISAO: Ovdje se opisuje povijest Bhagavad-gīte, koja datira iz davnih vremena kada je bila prenesena kraljevskoj kasti svih planeta, počev od Sunca. Kraljevi svih planeta su posebno dužni da štite stanovništvo i zato kraljevska kasta treba shvatiti Bhagavad-gītu da bi mogla vladati građanima i zaštititi ih od materijalne vezanosti za požudu. Ljudski život je namijenjen njegovanju duhovnog znanja o vječnom odnosu sa Svevišnjom Božanskom Osobom i dužnost je izvršnih organa svih država i planeta da kroz obrazovanje, kulturu i devociju prenesu građanima ta učenja. Drugim riječima, vođe svih država su dužni da šire nauku o svjesnosti Kṛṣṇe, tako da ljudi mogu iskoristiti ovu veliku nauku i slijediti put koji vodi ka uspjehu, koristeći priliku, koju im pruža ljudski oblik života.


U ovom mileniju, bog Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je poznat kao Vivasvān, kralj Sunca, koje je porijeklo svih planeta u ovom dijelu univerzuma. U Brahma-saḿhiti [5.52] je rečeno:

 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Brahmā je rekao: ,,Obožavam Svevišnju Božansku Osobu, Govindu [Kṛṣṇu], koji je izvorna osoba i po čijem uređenju Sunce, kralj svih planeta, posjeduje ogromnu moć i toplotu. Sunce predstavlja Gospodinovo oko i kreće se svojom putanjom po Njegovoj naredbi."

 

Sunce je kralj svih planeta, a bog Sunca [koji se u ovoj epohi zove Vivasvān], vlada Suncem, koje upravlja svim drugim planetama snabdijevajući ih toplotom i svjetlošću. On kruži po naredbi Gospodina Kṛṣṇe koji je prvobitno prenio nauku o Bhagavad-gīti Vivasvānu. Tako je Vivasvān postao Njegov prvi učenik, koji je shvatio nauku o Bhagavad-gīti, stoga, nije špekulativna rasprava namijenjena beznačajnim svjetovnim učenjacima, već mjerodavna knjiga znanja koja potiče od pradavnih vremena.

 

U Mahābhārati  [Śānti-parva 348.51-52]  nalazimo slijedeći opis povijesti Gīte:

 

tretā-yugādau ca tato   vivasvān manave dadau

manuś ca loka-bhṛty-arthaḿ   sutāyekṣvākave dadau

ikṣvākuṇā ca kathito   vyāpya lokān avasthitaḥ

 

,,Na početku doba poznatog kao Tretā-yuga, Vivasvān je prenio Manuu ovu nauku o odnosu sa Svevišnjim. Kao otac čovječanstva, Manu ju je prenio svom sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje i praocu Raghu dinastije u kojoj se pojavio Gospodin Rāmacandra." Tako Bhagavad-gītā postoji u ljudskom društvu od vremena Mahārāje Ikṣvākua.

 

U sadašnjem trenutku, prošlo je samo pet hiljada godina Kali-yuge, koja traje 432 000 godina. Prije nje je bila Dvāpara-yuga [koja traje 864 000 godina], a prije nje Tretā-yuga [koja traje 1 296 000 godina]. Tako je Manu saopštio Bhagavad-gītu svom učeniku i sinu Mahārāji Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje, prije 2 165 112 godina. Izračunato je da doba sadašnjeg Manua traje oko 305 300 000 godina, od kojih je prošlo 120 400 000 godina. Ako prihvatimo da je Gospodin saopštio Gitu Svom učeniku bogu Sunca Vivasvānu  prije rođenja Manua, Bhagavad-gītā je po gruboj procjeni bila izgovorena prije najmanje 120 400 000 godina. U ljudskom društvu postoji dva miliona godina, a Gospodin ju je ponovo saopštio Arjuni prije pet hiljada godina. To je gruba procjena povijesti Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu, jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manuu, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku.

 

KOMENTAR -- Kali-yuga je započela 17 februara u ponoć, odnosno 18 februara 3 102 godine prije naše ere poslije izlaska Sunca. Tako je do sada proteklo nešto više od pet hiljada godina: 3 102 + 2016 = 5 118 godina.

 

Kralj ili bog Sunca se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a inače ima i mnogo drugih imena kao: Sūrya Nārāyaṇa, Sūryadeva, Mārtaṇḍa, Mitra, etc.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedānta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 

31.10.2017.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.6

 

NA TATRA SŪRYO BHĀTI NA CANDRA-TĀRAKAM

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Povremeno, između izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji nekada iznenada postaju aktuelni zahvaljujući sukscesivnim fazama duhovnog razvoja kroz koje prolaze naše duše na putu do istinskog znanja. Generalno gledano, taj put se prostire kroz mnogo života.

 

STIH 6

 

na tad bhāsayate sūryo   na śaśāṅko na pāvakaḥ

yad gatvā na nivartante   tad dhāma paramaṁ mama

 

SYNONYMS: na — not; tat — that; bhāsayate — illuminates; sūryaḥ — the sun; na — nor; śaśāṅkaḥ — the moon; na — nor; pāvakaḥ — fire, electricity; yat — where; gatvā — going; na — never; nivartante — they come back; tat dhāma — that abode; paramam — supreme; mama — My.

 

Moje vrhovno prebivalište ne osvjetljavaju ni Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] ni Mjesec [Candra], niti vatra niti elektricitet. Oni koji ga dostignu nikada se ne vraćaju u ovaj materijalni svijet.

 

SMISAO: Ovdje je opisan duhovni svijet, prebivalište Svevišnje Božanske Osobe Kṛṣṇe, koje je poznato kao Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana. Na duhovnom nebu nema potrebe za Sunčevom svjetlošću ili mjesečinom, vatrom i elektricitetom,  jer su sve planete samoobasjane. U ovom univerzumu postoji samo jedna samoobasjana planeta - Sunce, ali na duhovnom nebu su sve planete samoobasjane. Blistavi sjaj svih tih planeta [zvanih Vaikuṇṭhe] predstavlja blistavo nebo poznato kao brahma-jyotir. U stvari, sjaj emanira iz Kṛṣṇine planete, Goloke Vṛndāvane. Dio tog blistavog sjaja prekriva mahat-tattva, materijalni svijet. Veći dio tog blistavog sjaja je pun duhovnih planeta zvanih Vaikuṇṭhe, od kojih je glavna Goloka Vṛndāvana.


Sve dok se živo biće nalazi u ovom mračnom materijalnom svijetu, živi uslovljenim životom, ali čim dostigne duhovno nebo, presjekavši lažno, iskrivljeno drvo ovog materijalnog svijeta, biva oslobođeno. Onda više ne postoji mogućnost da se vrati ovdje. U svom uslovljenom životu, živo biće smatra sebe gospodarom ovog materijalnog svijeta, ali u oslobođenom stanju ulazi u duhovno carstvo i postaje pratilac Svevišnjeg Gospodina. Tamo uživa u vječnom blaženstvu, vječnom životu i potpunom znanju.

 

Trebamo biti očarani ovim obavještenjem. Trebamo želiti otići u taj vječni svijet i izbaviti se iz ovog lažnog odraza stvarnosti. Onaj ko je previše vezan za ovaj materijalni svijet teško može presjeći tu vezanost, ali ako se posveti svjesnosti Kṛṣṇe može postepeno postati odvojen. Mora se družiti s bhaktama, onima koji su svjesni Kṛṣṇe. Treba potražiti društvo posvećeno svjesnosti Kṛṣṇe i naučiti kako predano služiti. Na taj način može presjeći svoju vezanost za materijalni svijet. Privlačnost prema materijalnom svijetu ne može izgubiti, ako samo odjene odjeću boje šafrana. Mora postati privržen predanom služenju Gospodina. Stoga trebamo vrlo ozbiljno shvatiti da je predano služenje, kao što je objašnjeno u  dvanaestom  poglavlju, jedini način na koji se možemo izbaviti iz ove lažne manifestacije pravog drveta. U četrnaestom poglavlju su bile opisane sve vrste zagađenosti koje potječu od materijalne prirode. Samo je predano služenje opisano kao potpuno transcendentalno. Ovdje su vrlo važne riječi paramaṁ mama. U stvari, svaki kutak svijeta je vlasništvo Svevišnjeg Gospodina, ali duhovni svijet je paramaṁ, pun šest obilja. Kaṭha Upaniṣada [2.2.15] također potvrđuje da u duhovnom svijetu nema potrebe za Sunčevom svjetlosti, mjesečinom ili zvijezdama [na tatra sūryo bhāti na candra-tārakam], jer je čitavo duhovno nebo osvjetljeno unutrašnjom moći Svevišnjeg Gospodina. To vrhovno prebivalište se može dostići samo predavanjem i ni na koji drugi način.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.6

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412

Stariji postovi

BHAGAVAD-GĪTĀ  KAKVA JESTE
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
41986

Powered by Blogger.ba