BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.12.2018.

ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- 18 DECEMBER 2018 TUESDAY -- EKĀDAŚĪ [SUITABLE FOR FASTING] -- FASTING FOR MOKṢADĀ EKĀDAŚĪ


POVIJEST BHAGAVAD-GĪTE -- BHAGAVAD-GĪTĀ JE PO GRUBOJ PROCJENI BILA IZGOVORENA PRIJE NAJMANJE 120.400.000 GODINA. U LJUDSKOM DRUŠTVU POSTOJI DVA MILIONA GODINA, A GOSPODIN JU JE PONOVO SAOPŠTIO ARJUNI PRIJE PET HILJADA GODINA.

 

GĪTĀ JE BILA SAOPŠTENA BOGU SUNCA VIVASVĀNU, JER JE KṢATRIYA  I OTAC SVIH SŪRYA-VAḾŚA KṢATRIYA, POTOMAKA BOGA SUNCA. POŠTO JU JE IZGOVORILA SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA, BHAGAVAD-GĪTĀ JE JEDNAKO DOBRA KAO VEDE. STOGA JE ZNANJE KOJE JE U NJOJ IZNESENO APAURUṢEYA – NADLJUDSKO.

 

BHAGAVAD-GĪTĀ SE MORA PRIHVATITI TAKVA KAKVA JESTE OD UČENIČKOG NASLIJEĐA I OVDJE JE OPISANO DA JU JE GOSPODIN OBJASNIO BOGU SUNCA, KOJI JU JE OBJASNIO SVOM SINU MANU-U, A MANU SVOM SINU MAHĀRĀJU IKṢVĀKU.

 

LJUDSKI ŽIVOT JE NAMIJENJEN NJEGOVANJU DUHOVNOG ZNANJA O VJEČNOM ODNOSU SA SVEVIŠNJOM BOŽANSKOM OSOBOM I DUŽNOST JE IZVRŠNIH ORGANA SVIH DRŽAVA I PLANETA DA KROZ OBRAZOVANJE, KULTURU I DEVOCIJU PRENESU GRAĐANIMA TA UČENJA.

 

DRUGIM RIJEČIMA, VOĐE SVIH DRŽAVA SU DUŽNI DA ŠIRE NAUKU O SVJESNOSTI KṚṢṆE, TAKO DA LJUDI MOGU ISKORISTITI OVU VELIKU NAUKU I SLIJEDITI PUT KOJI VODI KA USPJEHU, KORISTEĆI PRILIKU, KOJU IM PRUŽA LJUDSKI OBLIK ŽIVOTA.

 

ČETVRTO POGLAVLJE – Transcendentalno znanje – duhovno znanje o duši, Bogu i njihovom odnosu --- pročišćava i oslobađa osobu. Takvo znanje je plod djelovanja s devocijom [karma-yoge]. Gospodin objašnjava drevnu povijest Gīte, svrhu i značaj Njegovog povremenog pojavljivanja u materijalnom svijetu i neophodnost prilaženja Guru-u, samospoznatom učitelju.

 

STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca

imaḿ vivasvate yogaḿ   proktavān aham avyayam

vivasvān manave prāha   manur ikṣvākave 'bravīt

 

SYNONYMS: śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; imam — this; vivasvate — unto the sun-god; yogam — the science of one's relationship to the Supreme; proktavān — instructed; aham — I; avyayam — imperishable; vivasvān — Vivasvān (the sun-god's name); manave — unto the father of mankind (of the name Vaivasvata); prāha — told; manuḥ — the father of mankind; ikṣvākave — unto King Ikṣvāku; abravīt — said.

 

Svevišnja Božanska Osoba, Gospodin  Śrī Kṛṣṇa reče: Prenio sam znanje o ovoj neuništivoj nauci o yogi bogu Sunca Vivasvānu, Vivasvān ga je prenio Manu-u, a Manu Ikṣvāku.

 

SMISAO: Ovde se opisuje povijest Bhagavad-gīte, koja datira iz davnih vremena kada je bila prenesena kraljevskom staležu svih planeta, počev od Sunca. Kraljevi svih planeta su posebno dužni da štite stanovništvo i zato kraljevski stalež treba shvatiti Bhagavad-gītu da bi mogao vladati građanima i zaštititi ih od materijalne vezanosti za požudu. Ljudski život je namijenjen njegovanju duhovnog znanja o vječnom odnosu sa Svevišnjom Božanskom Osobom i dužnost je izvršnih organa svih država i planeta da kroz obrazovanje, kulturu i devociju prenesu građanima ta učenja. Drugim riječima, vođe svih država su dužni da šire nauku o svjesnosti Kṛṣṇe, tako da ljudi mogu iskoristiti ovu veliku nauku i slijediti put koji vodi ka uspjehu, koristeći priliku, koju im pruža ljudski oblik života.

 

U ovom milenijumu, bog Sunca je poznat kao Vivasvān, kralj Sunca, koje je porijeklo svih planeta u Sunčevom sistemu. U Brahma-saḿhiti [5.52] je rečeno:

 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Brahmā je rekao: ,,Obožavam Svevišnju Božansku Osobu, Govindu [Kṛṣṇu], koji je izvorna osoba i po čijem uređenju Sunce, kralj svih planeta, posjeduje ogromnu moć i toplotu. Sunce predstavlja Gospodinovo oko i kreće se svojom putanjom po Njegovoj naredbi."

 

Sunce je kralj svih planeta, a bog Sunca [koji se sada zove Vivasvān], vlada Suncem, koje upravlja svim drugim planetama snabdijevajući ih toplotom i svjetlošću. On kruži po naredbi Gospodina Kṛṣṇe, koji je prvobitno prenio nauku o Bhagavad-gīti Vivasvānu. Tako je Vivasvān postao Njegov prvi učenik, koji je shvatio nauku o Bhagavad-gīti, stoga, nije špekulativna rasprava namijenjena beznačajnim svjetovnim učenjacima, već mjerodavna knjiga znanja koja potiče od pradavnih vremena.

 

U Mahābhārati  [Śānti-parva 348.51-52]  nalazimo slijedeći opis istorije Gīte:

 

tretā-yugādau ca tato   vivasvān manave dadau

manuś ca loka-bhṛty-arthaḿ   sutāyekṣvākave dadau

ikṣvākuṇā ca kathito   vyāpya lokān avasthitaḥ

 

,,Na početku milenijuma poznatog kao Tretā-yuga, Vivasvān je prenio Manu-u ovu nauku o odnosu sa Svevišnjim. Kao otac čovječanstva, Manu ju je prenio svom sinu Mahārāju Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje i praocu Raghu dinastije u kojoj se pojavio Gospodin Rāmacandra." Tako Bhagavad-gītā postoji u ljudskom društvu od vremena Mahārāje Ikṣvākua.

 

U sadašnjem trenutku, prošlo je samo pet hiljada godina Kali-yuge, koja traje 432 000 godina. Prije nje je bila Dvāpara-yuga [koja traje 864 000 godina], a prije nje Tretā-yuga [koja traje 1 296 000 godina]. Tako je Manu saopštio Bhagavad-gītu svom učeniku i sinu Mahārāju Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje, prije 2 165 112 godina. Izračunato je da doba sadašnjeg Manua traje oko 305 300 000 godina, od kojih je prošlo 120 400 000 godina. Ako prihvatimo da je Gospodin saopštio Gitu Svom učeniku bogu Sunca Vivasvānu  prije rođenja Manua, Bhagavad-gītā je po gruboj procjeni bila izgovorena prije najmanje 120 400 000 godina. U ljudskom društvu postoji dva miliona godina, a Gospodin ju je ponovo saopštio Arjuni prije pet hiljada godina. To je gruba procjena povijesti Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu, jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manu-u, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku.

 

KOMENTAR -- Kali-yuga je započela  u februaru 3.102 godine prije naše ere, tako da je do sada prošlo nešto više od pet hiljada godina, tačnije: 3 .102 prije naše ere + 2.017 naše ere = 5 119 godina.

 

Kralj svih planeta, ili bog Sunca se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a inače ima još puno drugih imena kao  Sūrya Nārāyaṇa, Sūryadeva, Mārtaṇḍa, Vāiraja, Hiraṇyagarbha, Mitra, itd.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

15.11.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 6.34

 

 

UM JE TOLIKO SNAŽAN I TVRDOGLAV DA PONEKAD NADJAĆA INTELIGENCIJU, IAKO BI JOJ SE TREBAO POKORAVATI. ČOVEK KOJI SE SVAKODNEVNO MORA BORITI S TOLIKO MNOGO PREPREKA TEŠKO MOŽE VLADATI UMOM. MOŽE VJEŠTAČKI USPOSTAVITI UMNU RAVNOTEŽU I BITI JEDNAK PREMA PRIJATELJU I NEPRIJATELJU, ALI U KRAJNJOJ LINIJI NIJEDNA SVJETOVNA OSOBA TO NE MOŽE UČINITI, JER JE TEŽE OBUZDATI UM NEGO OBUZDATI BIJESNI VJETAR. 

 

OVDJE JE NAVEDENO LIJEPO POREĐENJE: ČOVJEK NE MOŽE OBUZDATI VJETAR. OBUZDATI BUNTOVAN UM JE JOŠ TEŽE. GOSPODIN CAITANYA JE PREPORUČIO PONIZNO PJEVANJE I MANTRANJE HARE KṚṢṆA, VELIKE MANTRE ZA OSLOBOĐENJE, KAO NAJLAKŠI PROCES ZA OVLADAVANJE UMOM.

 

PROPISANI METOD JE — SA VAI MANAḤ KṚṢṆA-PĀDĀRAVINDAYOḤ: UM SE MORA POTPUNO USREDSREDITI NA KṚṢṆu. SAMO TADA NIŠTA VIŠE NEĆE UZNEMIRAVATI UM.

 

STIH 34

 

cañcalaḿ hi manaḥ kṛṣṇa   pramāthi balavad dṛḍham

tasyāhaḿ nigrahaḿ manye   vāyor iva su-duṣkaram

 

SYNONYMS: cañcalam — flickering; hi — certainly; manaḥ — mind; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; pramāthi — agitating; bala-vat — strong; dṛḍham — obstinate; tasya — its; aham — I; nigraham — subduing; manye — think; vāyoḥ — of the wind; iva — like; su-duṣkaram — difficult.

 

Um je nemiran, buntovan, tvrdoglav i veoma snažan. O Kṛṣṇa, mislim da je teže obuzdati um nego obuzdati vjetar.

 

SMISAO: Um je toliko snažan i tvrdoglav da ponekad nadjaća inteligenciju, iako bi joj se trebao pokoravati. Čovek koji se svakodnevno mora boriti s toliko mnogo prepreka teško može vladati umom. Može vještački uspostaviti umnu ravnotežu i biti jednak prema prijatelju i neprijatelju, ali u krajnjoj liniji nijedna svjetovna osoba to ne može učiniti, jer je teže obuzdati um nego obuzdati bijesni vjetar. U vedskoj literaturi -- Kaṭha Upaniṣad 1.3.3-4 je rečeno:

 

ātmānaḿ rathinaḿ viddhi   śarīraḿ ratham eva ca

buddhiḿ tu sārathiḿ viddhi   manaḥ pragraham eva ca

indriyāṇi hayān āhur   viṣayāḿs teṣu gocarān

ātmendriya-mano-yuktaḿ   bhoktety āhur manīṣiṇaḥ

 

,,Duša je putnik u vozilu materijalnog tijela, a inteligencija je vozač. Čula su konji, a um predstavlja uzde. Tako duša uživa ili ispašta u društvu uma i čula. To shvataju veliki mislioci."

 

Um treba djelovati pod vodstvom inteligencije, ali je toliko snažan i tvrdoglav da često nadjača čak i inteligenciju, kao što jaka zaraza može nadjačati djelovanje lijeka. Takav snažni um se treba obuzdati primjenom yoge, ali takav proces nikada nije praktičan za svjetovnu osobu poput Arjune, a da ne govorimo o savremenom čovjeku. Ovdje je navedeno lijepo poređenje: čovjek ne može obuzdati vjetar. Obuzdati buntovan um je još teže. Gospodin Caitanya je preporučio ponizno pjevanje i mantranje Hare Kṛṣṇa, velike mantre za oslobođenje, kao najlakši proces za ovladavanje umom. Propisani metod je — sa vai manaḥ kṛṣṇa-pādāravindayoḥ: um se mora potpuno usredsrediti na Kṛṣṇu. Samo tada ništa više neće uznemiravati um.

 

Chapter 6: Dhyāna-yoga

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 6.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- PUṢPA SAMĀDHI -- HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDANTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- 2016 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
30.10.2018.

THE THREE KINDS OF HAPPINESS -- TRI VRSTE SREĆE [PART 1]


THE THREE KINDS OF HAPPINESS BY WHICH THE CONDITIONED SOUL ENJOYS, AND BY WHICH HE SOMETIMES COMES TO THE END OF ALL DISTRESS. 

 

TRI VRSTE SREĆE U KOJOJ USLOVLJENA DUŠA UŽIVA I ZAHVALJUJUĆI KOJOJ PONEKAD OKONČAVA SVU SVOJU NESREĆU.

 

That which in the beginning may be just like poison but at the end is just like nectar and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness.

[Bhagavad-gītā 18.37]

 

Za sreću koja na početku može izgledati kao otrov, ali je na kraju kao nektar i koja budi u osobi svijest o samospoznaji – kaže se da je sreća u guni vrline.

[Bhagavad-gītā 18.37]

 

That happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion.

[Bhagavad-gītā 18.38]

 

Za sreću koja nastaje iz dodira čula s njihovim predmetima i koja na početku izgleda kao nektar, ali je na kraju kao otrov – kaže se da ima prirodu strasti.

[Bhagavad-gītā 18.38]

 

And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end and which arises from sleep, laziness and illusion is said to be of the nature of ignorance.

[Bhagavad-gītā 18.39]

 

Za sreću koja je slijepa za samospoznaju, koja je od početka do kraja iluzorna i koja nastaje iz spavanja, lijenosti i iluzije – kaže se da ima prirodu neznanja.

[Bhagavad-gītā 18.39]

 

Chapter 18: Conclusion — The Perfection of Renunciation

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 18.37-39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM -- GARUḌA https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
27.09.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.5


CHAPTER FIFTEEN: THE YOGA OF THE SUPREME PERSON -- PETNAESTO POGLAVLJE: YOGA VRHOVNE OSOBE.

 

OVDJE JE VRLO LIJEPO OPISAN PROCES PREDAVANJA. PRVA KVALIFIKACIJA JE DA OSOBA NE SMIJE BITI OBMANUTA PONOSOM.

 

ONAJ KO UVIJEK OČEKUJE NEKO POŠTOVANJE U OVOM MATERIJALNOM SVIJETU NE MOŽE SE PREDATI VRHOVNOJ OSOBI.  PONOS JE POSLJEDICA ILUZIJE, JER ČOVJEK UPRKOS TOME ŠTO DOLAZI OVDJE, OSTAJE KRATKO VRIJEME I ZATIM ODLAZI, BUDALASTO MISLI DA JE GOSPODAR SVIJETA. TAKO SVE KOMPLICIRA I UVIJEK JE U NEVOLJI.

 

LJUDI SMATRAJU DA OVA PLANETA ZEMLJA PRIPADA LJUDSKOM DRUŠTVU I ZATO SU JE PODIJELILI POD LAŽNIM DOJMOM DA SU NJENI VLASNICI.

 

KOMENTAR: Stihovi iz Bhagavad-Gīte As It Is na ovom blogu  idu prema redoslijedu izabranih stihova iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.  Ponekada između ovih izabaranih stihova budu prezentirani i drugi stihovi, koji iznenada postaju aktuelni u našim životima, radi nekih događanja, a neke ćemo i ponoviti zbog aktuelnosti.

 

Kada nas iluzorna energija māyā dovoljno isfrustrira neispunjenim očekivanjima svih vrsta, specijalno dolaskom u neke indikativne karmičke periode, kada se jednostavno moramo osloniti sami na sebe, tada je vjerovatno vrijeme da se upitamo kako se dostiže transcendentalni položaj, kada nas neće svakodnevno uznimiravati mnogobrojne životne poteškoće i kada počinjemo shvatati da smo sami krojači svoje sudbine. To znači da se u ovom životu moramo itekako dobro potruditi i ući u klub 1% sadašnje svjetske populacije od oko sedam milijardi ljudi -- blagoslovljenih prema nekim višim aranžmanima. Kada nakon godina pročišćavanja i intezivnog rada na sebi dostignemo razinu da svakodnevno pažljivo mantramo šesnaest i više krugova Hare Kṛṣṇa mahā mantre i striktno slijedimo četiri regulativna principa, ili četiri principa slobode od materijalnih vezanosti – skoro da niko u sva tri svijeta nam ništa ne može.

 

Dok milioni bhakta vrijedno rade na sebi, na ličnom pročišćavanju, potragama za vječnom istinom i znanjima višeg ranga i postepenom duhovnom napretku, te iskreno pomažući i drugim dobronamjernim osobama da pokrenu više, čistije energije kod sebe,  ne budimo neko ko  samo spava, budi se, ide na posao, dopodne mazi jednu životnju u krilu, a popodne drugu pojede za ručak, ili neko ko  stalno samo putuje i mijenja mjesto boravka u potrazi za srećom i neko ko uživa sve materijalne blagodeti ovoga svijeta, a ipak u svom neznanju pogrešno misli kako mu sudbina nije bila naklonjena, te kako bi bilo dobro što bolje iskoristiti druge ljude za uvećavanje uživanja svih vrsta. To je iluzija, ili ono što nije. Na taj način samo se dalje zapetljavamo u ovaj materijalni svijet.

 

STIH 5

 

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā   adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ

dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair   gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat

 

SYNONYMS: niḥ — without; māna — false prestige; mohāḥ — and illusion; jita — having conquered; saṅga — of association; doṣāḥ — the faults; adhyātma — in spiritual knowledge; nityāḥ — in eternity; vinivṛtta — disassociated; kāmāḥ — from lust; dvandvaiḥ — from the dualities; vimuktāḥ — liberated; sukha-duḥkha — happiness and distress; saṁjñaiḥ — named; gacchanti — attain; amūḍhāḥ — unbewildered; padam — situation; avyayam — eternal; tat — that.

 

Oni koji su oslobođeni lažnog ugleda, iluzije i griješnog druženja, koji shvaćaju ono što je vječno, koji su odbacili materijalnu požudu, koji su oslobođeni dvostranosti sreće i nesreće, koji nisu zbunjeni i koji znaju kako se predati Vrhovnoj Osobi, dostižu to vječno carstvo.

 

SMISAO: Ovdje je vrlo lijepo opisan proces predavanja. Prva kvalifikacija je da osoba ne smije biti obmanuta ponosom. Pošto uslovljena duša oholo misli da je gospodar materijalne prirode, teško se može predati Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Njegujući pravo znanje treba shvatiti da nije gospodar materijalne prirode; gospodar je Svevišnja Božanska Osoba. Kada se oslobodi iluzije uzrokovane ponosom, može započeti proces predavanja. Onaj ko uvijek očekuje neko poštovanje u ovom materijalnom svijetu ne može se predati Vrhovnoj Osobi. Ponos je posljedica iluzije, jer čovjek uprkos tome što dolazi ovdje, ostaje kratko vrijeme i zatim odlazi, budalasto misli da je gospodar svijeta. Tako sve komplicira i uvijek je u nevolji. Čitav svijet se kreće pod tim dojmom. Ljudi smatraju da ova planeta Zemlja pripada ljudskom društvu i zato su je podijelili pod lažnim dojmom da su njeni vlasnici. Čovjek se mora osloboditi te pogrešne ideje da je ljudsko društvo vlasnik ovog svijeta. Kada se oslobodi takve pogrešne ideje, oslobađa se sveg griješnog druženja uzrokovanog naklonošću prema obitelji, društvu i naciji. To loše druženje ga vezuje za ovaj materijalni svijet. Nakon toga, mora razviti duhovno znanje. Mora njegovati znanje o tome što je zaista njegovo, a što nije. Kada shvati pravu prirodu stvari, oslobađa se svih dvostranih shvaćanja kao što su sreća i nesreća, zadovoljstvo i bol i stiče potpuno znanje. Tada se može predati Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

01.09.2018.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 4 SEPTEMBER 2018 TUESDAY -- NAVAMĪ [PART 2]

 

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS.

 

ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, U STVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 


STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS

 

ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare


SYNONYMS: ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā Kakva Jeste Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – ima i veliku budalu za učitelja. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt sa vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici ljudsku rasu za idućih 10 000 godina najmanje, ali ustvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj dan, kao i dane pojava drugih velikih vaiṣṇava i ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je ustvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta do jednog od 28 sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored mnogobrojnih drugih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da proučimo samo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne prividne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao što je Śakuna Śāstra,   koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda svaki dan i kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
31.08.2018.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 4 SEPTEMBER 2018 TUESDAY -- NAVAMĪ [PART 1]


HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS

 

“Distribution of books and magazines is our most important activity. Without books, our preaching has no solid basis.”

 

“Distribucija knjiga i časopisa je naša najvažnija aktivnost. Bez knjiga, naše propovijedanje nema solidnu osnovu.”

 

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness -- Letter to Cyavana -- Bombay [Mumbay], 26 Decembar 1971.

 

Folio VedaBase 2015.1 – The Complete Teachings

 

 

 

31.07.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.19


IN THE VAIṢṆAVA PARAMPARĀ IT IS SAID THAT IF ONE IS ENGAGED IN THE DEVOTIONAL SERVICE OF KṚṢṆA, THEN THERE IS NO NEED FOR ANY OTHER SPIRITUAL PROCESS FOR UNDERSTANDING THE SUPREME ABSOLUTE TRUTH. HE HAS ALREADY COME TO THE POINT, BECAUSE HE IS ENGAGED IN THE DEVOTIONAL SERVICE OF THE LORD. HE HAS ENDED ALL PRELIMINARY PROCESSES OF UNDERSTANDING. BUT IF ANYONE, AFTER SPECULATING FOR HUNDREDS OF THOUSANDS OF LIVES, DOES NOT COME TO THE POINT THAT KṚṢṆA IS THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD AND THAT ONE HAS TO SURRENDER THERE, ALL HIS SPECULATION FOR SO MANY YEARS AND LIVES IS A USELESS WASTE OF TIME.

 

U VAIṢṆAVSKOM UČENIČKOM NASLIJEĐU JE REČENO DA ONAJ KO PREDANO SLUŽI KṚṢṆU, NE TREBA SLIJEDITI NI JEDAN DRUGI DUHOVNI PROCES DA BI SHVATIO VRHOVNU APSOLUTNU ISTINU. ON JE VEĆ SHVATIO SUŠTINU, JER PREDANO SLUŽI GOSPODINA. ZAVRŠIO JE SVE PRIPREMNE PROCESE RAZUMIJEVANJA. ALI AKO NEKO, NAKON STOTINE HILJADA ŽIVOTA ŠPEKULACIJE, NE DOĐE DO ZAKLJUČKA DA JE KṚṢṆA SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA I DA MU SE MORA PREDATI, SVA NJEGOVA ŠPEKULACIJA TOKOM MNOGO GODINA I ŽIVOTA PREDSTAVLJA UZALUDNO GUBLJENJE VREMENA.

 

KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, koji prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

STIH 19

 

yo mām evam asammūḍho   jānāti puruṣottamam

sa sarva-vid bhajati māṁ   sarva-bhāvena bhārata

 

SYNONYMS: yaḥ — anyone who; mām — Me; evam — thus; asammūḍhaḥ — without a doubt; jānāti — knows; puruṣa-uttamam — the Supreme Personality of Godhead; saḥ — he; sarva-vit — the knower of everything; bhajati — renders devotional service; mām — unto Me; sarva-bhāvena — in all respects; bhārata — O son of Bharata.

 

Svako ko zna da sam Svevišnja Božanska Osoba i u to ne sumnja, zna sve. Zato se potpuno posvećuje predanom služenju Mene, o Bhāratin sine.

 

SMISAO: Postoji mnogo filozofskih špekulacija o prirodnom položaju živih bića i Vrhovne Apsolutne Istine. U ovom stihu Svevišnja Božanska Osoba jasno kaže da svako ko zna da je Gospodin Kṛṣṇa Vrhovna Osoba, u stvari zna sve. Nesavršeni poznavalac nastavlja špekulirati o Apsolutnoj Istini, ali savršeni poznavalac, ne gubeći dragocjeno vrijeme, neposredno se posvećuje svjesnosti Kṛṣṇe, predanom služenju Svevišnjeg Gospodina. To se naglašava u cijeloj Bhagavad-gīti na svakom koraku. Usprkos tome, ima tako mnogo tvrdoglavih komentatora Bhagavad-gīte koji smatraju da su Vrhovna Apsolutna Istina i živa bića potpuno istovjetni.

 

Vedsko znanje se naziva śruti, znanje koje se stiče slušanjem. Vedsku poruku trebamo primiti od autoriteta kao što su Kṛṣṇa i Njegovi predstavnici. Ovdje Kṛṣṇa vrlo lijepo objašnjava razliku između različitih kategorija. Trebamo slušati iz tog izvora. Nije dovoljno samo slušati poput svinja; moramo biti sposobni shvatiti znanje primljeno od autoriteta. Ne bismo trebali samo akademski špekulirati. Trebamo ponizno čuti iz Bhagavad-gite da su ova živa bića uvijek podređena Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Prema riječima Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, svako ko to može shvatiti zna svrhu Veda; niko drugi ne zna svrhu Veda.

 

Riječ bhajati je vrlo značajna. Na mnogim mjestima riječ bhajati je upotrijebljena u vezi služenja Svevišnjeg Gospodina. Ako je neko potpuno zaokupljen svjesnošću Kṛṣṇe, predanim služenjem Gospodina, smatra se da je shvatio svo vedsko znanje. U vaiṣṇavskom učeničkom naslijeđu je rečeno da onaj ko predano služi Kṛṣṇu, ne treba slijediti ni jedan drugi duhovni proces da bi shvatio Vrhovnu Apsolutnu Istinu. On je već shvatio suštinu, jer predano služi Gospodina. Završio je sve pripremne procese razumijevanja. Ali ako neko, nakon stotine hiljada života špekulacije, ne dođe do zaključka da je Kṛṣṇa Svevišnja Božanska Osoba i da Mu se mora predati, sva njegova špekulacija tokom mnogo godina i života predstavlja uzaludno gubljenje vremena.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
29.06.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 13.26SLUŠANJE OD AUTORITETA


KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, ili se neki možda ponavljaju, kada prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

Možemo vidjeti i iz ovog stiha, da svi imamo različite prirode i također veoma različite potencijale, te da neki ljudi, iako neupućeni u transcendentalno znanje i put dharme, također počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina jednostavno zato što u svojim karmičkim referencama imaju  potencijal sklonosti slušanja autoriteta. Ovo dalje navodi na zaključak da je itekako produktivno detaljno proučiti vlastita karmička određenja preko mnogobrojnih uputa vedske astrologije Jyotiṣa, te detaljno izanalizirati šta je naša dharma [jedno od značenja = ispravno djelovanje], te koje potencijale imamo, pored ostaloga. Ili drugačije rečeno, vidjeti gdje su prepreke i smetnje, a gdje nade i pomoći.

 

STIH 26

 

anye tv evam ajānantaḥ   śrutvānyebhya upāsate

te ’pi cātitaranty eva   mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

 

SYNONYMS: anye — others; tu — but; evam — thus; ajānantaḥ — without spiritual knowledge; śrutvā — by hearing; anyebhyaḥ — from others; upāsate — begin to worship; te — they; api — also; ca — and; atitaranti — transcend; eva — certainly; mṛtyum — the path of death; śruti-parāyaṇāḥ — inclined to the process of hearing.

 

Neki, iako nisu upućeni u duhovno znanje, počinju obožavati Svevišnjeg Gospodina nakon što od drugih čuju o Njemu. Oni, zbog svoje sklonosti slušanja autoriteta, također nadilaze put rođenja i smrti.

 

SMISAO: Ovaj stih je posebno važan za savremeno društvo, jer u njemu nema skoro nikakvog duhovnog obrazovanja. Može izgledati da su neki ljudi ateisti, agnostici ili filozofi, ali zapravo nema znanja o filozofiji. Što se tiče običnog čovjeka, ako je dobra duša postoji mogućnost napredovanja zahvaljujući slušanju. Taj proces slušanja je veoma važan. Gospodin Caitanya, koji je propovijedao svjesnost Kṛṣṇe u savremenom svijetu, posebno je naglašavao slušanje, jer običan čovjek može napredovati ako jednostavno sluša autoritativne izvore, posebno, prema Gospodinu Caitanyi, ako sluša transcendentalnu vibraciju Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Zato je rečeno da svi ljudi trebaju iskoristiti priliku da slušaju spoznate duše i postepeno postanu sposobni sve shvatiti. Tada će nesumnjivo početi obožavati Svevišnjeg Gospodina. Gospodin Caitanya je rekao da u ovom dobu niko ne treba promijeniti svoj položaj, ali treba prestati pokušavati shvatiti Apsolutnu Istinu špekulativnim razmišljanjem. Treba naučiti postati sluga onih koji imaju znanje o Svevišnjem Gospodinu. Ako je dovoljno sretan da uzme utočište čistog bhakte, sluša od njega o samospoznaji i slijedi njegove stope, postepeno će se uzdići do položaja čistog bhakte. U ovom stihu se posebno preporučuje proces slušanja, koji je vrlo prikladan. Iako običan čovjek često nema iste sposobnosti kao takozvani filozofi, vjerno slušanje od autoritativne osobe će mu pomoći da transcendira materijalno postojanje i vrati se kući, Bogu.

 

Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 13.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – RETURN RATHA YĀTRĀ – 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
25.05.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 15.18

 

 

KOMENTAR: Stihovi na ovom blogu uglavnom idu prema redoslijedu izabranih stihova datom u knjizi Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Između izabranih stihova, povremeno budu prezentirani i drugi stihovi, koji prema nekim aranžmanima iznenada postaju aktuelni u našim životima.

 

STIH 18

 

yasmāt kṣaram atīto ’ham   akṣarād api cottamaḥ

ato ’smi loke vede ca   prathitaḥ puruṣottamaḥ

 

SYNONYMS: yasmāt — because; kṣaram — to the fallible; atītaḥ — transcendental; aham — I am; akṣarāt — beyond the infallible; api — also; ca — and; uttamaḥ — the best; ataḥ — therefore; asmi — I am; loke — in the world; vede — in the Vedic literature; ca — and; prathitaḥ — celebrated; puruṣa-uttamaḥ — as the Supreme Personality.

 

Pošto sam najveći i transcendentalan, iznad pogriješivih i nepogriješivih bića, slavljen sam u svijetu i u Vedama kao Vrhovna Osoba.

 

SMISAO: Svevišnju Božansku Osobu Kṛṣṇu niko ne može nadmašiti - ni uslovljena duša niti oslobođena duša. On je stoga najveća osoba. Iz ovog stiha možemo jasno vidjeti da su živa bića i Svevišnja Božanska Osoba osobe, ali živa bića, za razliku od Svevišnje Božanske Osobe, ni u uslovljenom ni u oslobođenom stanju, ne mogu kvantitativno nadmašiti nepojmljive moći Svevišnje Božanske Osobe. Nije ispravno misliti da su Svevišnji Gospodin i živa bića na istoj razini,  ili da su u svakom pogledu jednaki. U odnosu između njih uvijek postoji nadređenost i podređenost. Riječ uttama je vrlo značajna. Niko ne može nadmašiti Svevišnju Božansku Osobu.

 

Riječ loke znači “u pauruṣa āgama [smṛti spisima].” Kao što je potvrđeno u riječniku Nirukti - lokyate vedārtho ’nena: "Svrha Veda je objašnjena u smṛti spisima".


Svevišnji Gospodin, u Svom lokaliziranom aspektu kao Paramātmā, također je opisan u samim Vedama. U njima nalazimo sljedeći stih [Chāndogya Upaniṣad 8.12.3]: tāvad eṣa samprasādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. "Kada Nad-duša izađe iz tijela, ulazi u neosobni brahmajyoti; potom u Svom obliku ostaje u Svom duhovnom identitetu. Taj Svevišnji se naziva Vrhovnom Osobom." To znači da Vrhovna Osoba manifestira i širi Svoj duhovni sjaj, koji je vrhunska svjetlost. Lokalizirani aspekt te Vrhovne Osobe je Paramātmā Inkarnirajući se kao Satyavatīn and Parāśarin sin Vyāsadeva, Gospodin objašnjava vedsko znanje.

 

Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 15.18

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

22.04.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 4.34


SATISFACTION OF THE SELF-REALIZED SPIRITUAL MASTER IS THE SECRET OF ADVANCEMENT IN SPIRITUAL LIFE. INQUIRIES AND SUBMISSION CONSTITUTE THE PROPER COMBINATION FOR SPIRITUAL UNDERSTANDING. UNLESS THERE IS SUBMISSION AND SERVICE, INQUIRIES FROM THE LEARNED SPIRITUAL MASTER WILL NOT BE EFFECTIVE. ONE MUST BE ABLE TO PASS THE TEST OF THE SPIRITUAL MASTER, AND WHEN HE SEES THE GENUINE DESIRE OF THE DISCIPLE, HE AUTOMATICALLY BLESSES THE DISCIPLE WITH GENUINE SPIRITUAL UNDERSTANDING.  

 

ZADOVOLJSTVO SAMOSPOZNATOG DUHOVNOG UČITELJA JE TAJNA USPJEHA U DUHOVNOM ŽIVOTU. PITANJA I POKORAVANJE PREDSTAVLJAJU PRAVU KOMBINACIJU ZA DUHOVNO RAZUMIJEVANJE. BEZ PONIZNOSTI I SLUŽENJA, POSTAVLJANJE PITANJA UČENOM DUHOVNOM UČITELJU NEĆE DONIJETI REZULTAT. UČENIK MORA BITI SPOSOBAN DA POLOŽI TEST KOJI MU POSTAVI DUHOVNI UČITELJ I KADA DUHOVNI UČITELJ VIDI ISKRENU ŽELJU UČENIKA, AUTOMATSKI BLAGOSILJA UČENIKA PRAVIM DUHOVNIM RAZUMIJEVANJEM.

 

KOMENTAR: Radi podsjećanja, na blogu: http://bhagavadgitalekcije.blogger.ba/ se prezentiraju izabrani stihovi redoslijedom prema knjizi: Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings Of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Opet, nekada ćemo se vraćati na već objavljene stihove, ili one između, koji su veoma važni i/ili trenutno aktuelni za naše postepeno duhovno napredovanje, a u stvari svi su stihovi važni, specijalno dodatna pojašnjenja Śrīla Prabhupāda. Ovakvi izuzetno važni stihovi, kao današnji, biće povremeno objavljeni i na  drugim tematskim blogovima radi veće dostupnosti širem broju ljudi.

 

STIH 4.34

 

tad viddhi praṇipātena   paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānaḿ   jñāninas tattva-darśinaḥ

 

SYNONYMS: tat — that knowledge of different sacrifices; viddhi — try to understand; praṇipātena — by approaching a spiritual master; paripraśnena — by submissive inquiries; sevayā — by the rendering of service; upadekṣyanti — they will initiate; te — you; jñānam — into knowledge; jñāninaḥ — the self-realized; tattva — of the truth; darśinaḥ — seers.

 

Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznate duše ti mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu.

 

SMISAO: Put duhovne spoznaje je bez sumnje težak. Gospodin nam zato savjetuje da priđemo vjerodostojnom duhovnom učitelju u učeničkom naslijeđu koje potiče od samog Gospodina. Niko ne može biti vjerodostojan duhovni učitelj, ako ne slijedi ovaj princip učeničkog naslijeđa. Gospodin je izvorni duhovni učitelj, a osoba u učeničkom naslijeđu može prenijeti svom učeniku Gospodinovu poruku takva kakva jeste. Niko ne može postati duhovno spoznat izmišljanjem sopstvenog procesa, kao što to obično čine budalasti varalice. Bhāgavatam [6.3.19] kaže: dharmaḿ tu sākṣād bhagavat-praṇītam -- put religije neposredno objavljuje Gospodin. Stoga, umna špekulacija, ili suve rasprave ne mogu dovesti osobu do pravog puta. Nezavisnim proučavanjem knjiga znanja se ne može napredovati u duhovnom životu. Moramo prići vjerodostojnom duhovnom učitelju da bismo primili znanje. Takvog duhovnog učitelja moramo prihvatiti sa stavom potpunog predavanja i služiti ga kao lični sluga, bez lažnog ugleda. Zadovoljstvo samospoznatog duhovnog učitelja je tajna uspjeha u duhovnom životu. Pitanja i pokoravanje predstavljaju pravu kombinaciju za duhovno razumijevanje. Bez poniznosti i služenja, postavljanje pitanja učenom duhovnom učitelju neće donijeti rezultat. Učenik mora biti sposoban da položi test koji mu postavi duhovni učitelj i kada duhovni učitelj vidi iskrenu želju učenika, automatski blagosilja učenika pravim duhovnim razumijevanjem. U ovom stihu se osuđuju i slijepo slijeđenje i besmislena pitanja. Učenik treba ne samo ponizno slušati duhovnog učitelja, vec i steći od njega jasno razumijevanje, ponizno služeći i postavljajući pitanja. Vjerodostojni duhovni učitelj je po prirodi veoma ljubazan prema učeniku. Zato kada je učenik ponizan i uvijek spreman da ga služi, razmjena znanja i pitanja postaje savršena.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S TRANSCENDENTAL VISITS

Stariji postovi

BHAGAVAD-GĪTĀ  KAKVA JESTE
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
45814

Powered by Blogger.ba